De overgrote meerderheid van de Duitsers voelen liefde en trots voor de Duitse taal. Dat is het resultaat van een Duitse, representatieve studie over attitudes over de Duitse taal in Duitsland, die publiceerde de Mannheim Instituut voor Duitse taal (IDS) en het ministerie van Sociale Psychologie aan de universiteit van Mannheim in Berlijn vandaag. Meer dan 2000mensen in Duitsland, inclusief de niet-native speakers, die werden gevraagd naar hun gevoelens, voelen ze zich voor de Duitsetaal. Ze hebben ook gewaardeerd vreemde taal accenten en dialecten, commentaar op de ontwikkeling van de Duitsers en gerapporteerd over hun gebruik van media.

Positieve uitslag

De directeur van het IDS gaf aan verrast te zijn door de uitslag van het onderzoek, want volgens hem kwamen de Duitsers met een “unglaublich positiven Urteil” over hun eigen taal, hij had meer “Kritisches und Negatives” verwacht van zijn landgenoten. Tot nu toe was er in Duitsland nog weinig bekend over de meningen van de officiële taal die in Duitsland wordt gesproken.

Accenten en dialecten

Ook werden de respondenten bevraagd over dialecten: meer dan de helft van de respondenten (60%) gaf aan een dialect te spreken. De meeste Duitsers die met dialect spreken komen uit het zuiden en het zuidwesten (Saarland 94%, Bayern en Baden-Württemberg 86%). In oost Berlijn lag dit aantal op 83%. Het beste gewaardeerd werden de accenten uit het noorden. De saksen kwamen er het slechtste vanaf, ongeveer 30% van de bevraagden gaf aan dit accent niet fijn te vinden.

Van de buitenlandse accenten werd het Frans het beste beoordeeld, 36% van de respondenten geeft aan Duits met een Frans accent sympathiek te vinden klinken. Een Italiaans accent gaat ook goed door de beugel bij 21% van de mensen. Slechter uit de bus komen buitenlandse accenten uit Rusland, Turkije en Polen.

Veranderingen in taal

In ’97 en ’98 gaf 53% van de Duitsers aan dat er veel veranderingen plaats vonden in hun taal. Nu in 2009 is dat aandeel gestegen naar 84%. Als reden van de verandering van de Duitse taal wordt opgegeven media (37%), buitenlanders en immigranten (26%) en de jeugd (22%). Vrijwel alle bevraagden zijn het erover eens dat er meer moet worden gedaan om de Duitse taal onder de aandacht te brengen. Dat terwijl Duits de vijfst meest populaire taal is in de Verenigde Staten.

Het originele persbericht “Deutsche lieben ihre Sprache” kun je hier vinden.

Gerelateerde blogs

9 juli 2019
WordPress bezit meer dan 50% van het CMS-marktaandeel. Wist jij dat meer dan 30% van de 10 miljoen populairste websites gebruik maakt van het CMS-systeem van WordPress. Het is nog steeds het populairste CMS-systeem voor de ervaren- en onervaren...
28 mei 2019
Kwaliteit is één van de belangrijkste factoren tijdens het vertalen van jouw documenten. Goedkoop is duurkoop en kan je op de langere termijn meer kosten dan je vooraf voor ogen had. Eén van onze sterke punten is dat wij altijd voor de hoogst...