Onze zuiderburen hebben het maar lastig. Waar wij als Nederlanders slechts met het Nederlands als officiële taal binnen onze landsgrenzen van doen hebben (Fries voor het gemak niet meegerekend), hebben onze zuiderburen er 3, Nederlands, Frans en Duits. Door deze taalcomplexiteit is België verdeeld in drie gewesten, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat neutraal in de taalstrijd moet blijven. En een taalstrijd is het, en vooral in Brussel is dat merkbaar.

Tweetalig

Officieel is Brussel tweetalig, dus alles in het Nederlands moet vertaald zijn in het Frans en vice versa. Alle straatnaamborden en andere openbare zaken zijn daar tweetalig uitgevoerd, men zou dus zeggen dat daar de beste Frans-Nederlandse vertalers wonen. Echter ligt het allemaal gevoelig. Een brood bestellen in het Nederlands bij een bakker die van oorsprong Frans is levert menig keer een blik op alsof dat brood net zo goed in het Chinees besteld had kunnen worden. Andersom levert datzelfde ook irritaties op, als Nederlander een zaak binnen stappen die toevallig van een Vlaming is en je eerste vraag stellen in het Frans is vloeken in de spreekwoordelijke kerk en leidt tot niks anders dan irritaties.

Ook in de randgemeenten rond Brussel vertaalt zich dat in voor Nederlanders frappante situaties. Ondanks het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een enclave in Vlaanderen, bevolken meer en meer Franstaligen deze randgemeenten. Desondanks heeft de Vlaamse regering middels de zogenaamde wooncode per decreet bepaald dat huurders van een woning in Vlaanderen een minimaal niveau van het Nederlands hebben, welke de Franstaligen opvatten als discriminatie. Daarnaast worden veel documenten in dergelijke gemeenten alleen in de Nederlandse taal uitgegeven, Franstalige bewoners kunnen enkel na een uitgebreid verzoek bij de desbetreffende instantie een vertaling in het Frans krijgen.

De geschiedenis

Oorspronkelijk was België overwegend Franstalig, doordat de Franstaligen het Frans als enige officiële taal probeerden door te drukken. Toendertijd (eerste helft 19e eeuw) was het ook gebruikelijk dat in hogere kringen, Frans werd gesproken, omdat deze taal nu eenmaal als beschaafder te boek stond. Vanaf 1840 waren de Vlaamsgezinden het zat, er werd steeds meer druk uitgeoefend om het Nederlands naast het Frans als officiële taal in Vlaanderen erkent te krijgen, waardoor alle officiële instanties tweetalig zouden worden. Deze beweging ontwikkelde zich door naar een Vlaams-nationalistische beweging in de rond 1860, omdat de Franse burgerij zich tot dat moment met succes verzette tegen erkenning en gebruik van het Nederlands. Dit getouwtrek duurde tot 1898, toen het gelijkheidsbeginsel kwam, waarin het Nederlands gelijkwaardig werd gesteld aan het Frans. Door onwil vanuit de Franstaligen ging het doorvoeren van de gelijkheid heel erg traag, ook mede door de 1e Wereldoorlog die België hard trof. De 20ste eeuw werd qua taalstrijd verder gekenmerkt door politieke spelletjes waarin Franstaligen lijnrecht tegen over de Nederlandstaligen stonden. Vooral de geschiedenis van de Voerstreek (Vlaamse enclave in Wallonie) is daar een schoolvoorbeeld van. Door deze conflicten is in de tweede helft van de 20ste eeuw België veranderd van een unitaire staat tot federatie van Wallonie, Vlaanderen en Brussel.

De verschillen gaan verder dan alleen taal

De Belgen laten dus blijken dat taal naast een communicatiemiddel, een belangrijke uiting van cultuur is, waar menig conflict over kan ontstaan. Wie in België zaken wil gaan doen, moet goed weten in welk deel van België zaken wil gaan doen, om mensen niet op voorhand voor het hoofd te stoten. Op onze pagina's: vertaalbureau Brussel en vertaalbureau Antwerpen is meer informatie te vinden.

Naïef ervan uit gaan dat je met het Nederlands het wel red in heel België zal niks anders dan frustratie opleveren. Naast het feit dat alle officiële documenten in België naast het Nederlands ook in het Frans vertaald dienen te zijn, verwachten vooral de Walen dat iedereen in het Frans met hen kan corresponderen als zij dat verzoeken. Fouten hierin liggen dus erg gevoelig, waarmee het raadzaam is professionals hierbij raad te plegen. Vertaalbureau Perfect kan zorgen voor perfecte Franse vertalingen van uw schriftelijke communicatie, om u te helpen goed met deze gevoelige kwestie om te gaan.

Gerelateerde blogs

9 juli 2019
WordPress bezit meer dan 50% van het CMS-marktaandeel. Wist jij dat meer dan 30% van de 10 miljoen populairste websites gebruik maakt van het CMS-systeem van WordPress. Het is nog steeds het populairste CMS-systeem voor de ervaren- en onervaren...
28 mei 2019
Kwaliteit is één van de belangrijkste factoren tijdens het vertalen van jouw documenten. Goedkoop is duurkoop en kan je op de langere termijn meer kosten dan je vooraf voor ogen had. Eén van onze sterke punten is dat wij altijd voor de hoogst...