Vandaag gaan we de vertaalmachines die in grote getale verkrijgbaar zijn op het internet testen. Het doel van dit onderzoek is te oordelen of een vertaalbureau wel nodig is, of dat tegenwoordig iedereen met toegang tot internet een tekst kosteloos professioneel kan laten vertalen.

We nemen het volgende stukje Engelse tekst (bron: BBC.co.uk):

“So how does bike sharing work? In most cities, visitors can purchase short-term subscriptions at bike stations themselves. Just walk up to a station’s electronic kiosk, choose the duration for which you need access to the service, and swipe your credit card. You will receive an unlocking code which you can then use to release a bike from the docking station. Then you can start exploring the city via bicycle.”

Deze tekst halen we door de vertaalmachines van de grootste spelers op het internet, namelijk Google en Yahoo!. Het resultaat is als volgt:

Google – Google Translate

“Hoe werkt de fiets het delen van werk? In de meeste steden, kunnen bezoekers de aankoop op korte termijn-abonnementen op de fiets stations zelf. Alleen maar lopen de elektronische een station kiosk, kies dan de duur waarvoor u toegang nodig tot de dienst en gaat u met uw credit card. U ontvangt een ontsluiten van code die u vervolgens kunt gebruiken om een fiets los van het docking station. Dan kunt u beginnen met het onderzoeken van de stad via fiets.”

Yahoo - Babelfish

“Zo hoe fiets werkt het delen? In de meeste steden, kunnen de bezoekers abonnementen op korte termijn bij fietsposten zelf kopen. Ga enkel aan de elektronische kiosk van een post naar boven, kiezen de duur waarvoor u toegang tot de dienst nodig hebt, en jatten uw creditcard. U zult een het openen code ontvangen die u kunt dan gebruiken om een fiets van de dokkende post vrij te geven. Dan kunt u beginnen de stad via fiets te onderzoeken.”

Uit de twee bovenstaande vertalingen kunnen we enkel concluderen professionele vertaalbureaus en vertalers nog verre van overbodig zijn. Al worden de online vertaalmachines voortdurend verbeterd, de (online) weg naar vertalingen is nog erg lang.

Gerelateerde blogs

9 juli 2019
WordPress bezit meer dan 50% van het CMS-marktaandeel. Wist jij dat meer dan 30% van de 10 miljoen populairste websites gebruik maakt van het CMS-systeem van WordPress. Het is nog steeds het populairste CMS-systeem voor de ervaren- en onervaren...
28 mei 2019
Kwaliteit is één van de belangrijkste factoren tijdens het vertalen van jouw documenten. Goedkoop is duurkoop en kan je op de langere termijn meer kosten dan je vooraf voor ogen had. Eén van onze sterke punten is dat wij altijd voor de hoogst...