Vooral werkwoordsvervoegingen waar het werkwoord eindigt op een ‘d’of ‘dt’ blijft moeilijk voor ons Nederlanders. Nog steeds komen fouten als deze veel voor. Overal kom je nog t’s en d’s op plaatsen tegen waar ze niet horen. Overigens zijn dat niet de enige fouten die gemaakt worden.

Ook verkeerde uitspraken, misplaatste voorzetsels enz. komen veel voor. Op gevoel wordt er vaak zomaar één van de opties gekozen. Maar misschien is het ook niet zo heel gek, want onze taal kent tegenwoordig meer regels dan ooit.

De fouten zijn door de jaren heen op slinkse wijze in onze taal geslopen. Volkstaal lijkt geheel geaccepteerd te zijn. Taalfouten zijn doodzonde. Ze zorgen ervoor dat de aantrekkelijkheid en leesbaarheid van jouw tekst afnemen. Taalfouten kunnen leiden tot misverstanden in de zakelijke communicatie. Daarnaast kom je, wanneer je een tekst publiceert waarin taalfouten staan, niet professioneel over. En geloofwaardigheid is toch erg belangrijk voor bedrijven. Door degelijke goede teksten te publiceren kun je het vertrouwen van jouw consumenten winnen.

Er zijn nog genoeg mensen die zich ergeren aan taalfouten. Maar ook lijkt een groot deel van de mensen zich steeds minder aan te trekken van alle taalfouten. Met name de jeugd lijkt het niet zo nauw meer te nemen met alle taalregels. Vroeger was er nog de sms-taal, maar voor wie bijvoorbeeld over een Twitter account beschikt zal kunnen beamen dat er daar niet erg gelet wordt op de spelling.

Maar waar ligt hier nou eigenlijk de oorzaak? Wij zijn van mening dat het internet en sociale media hier zeker een rol in spelen. Maar er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat het al op de middelbare school misgaat.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.