Veel gestelde vragen

Op deze pagina beantwoorden wij vragen die regelmatig gesteld worden door onze klanten. Wij hopen dat we u hiermee verder kunnen helpen. Mocht u aanvullende informatie willen, neem dan contact met ons op. Onze projectmanagers helpen u verder!

Naar welke talen vertalen jullie?

Wij beschikken over eigen vertalers voor Duits, Engels en Frans. Hiernaast hebben wij de mogelijkheid een wereldwijd netwerk van professionele en betrouwbare vertalers in te zetten voor uw gewenste talencombinatie.

 

Hieronder de volledige lijst met de mogelijke talen.

 

 • Arabisch
 • Bosnisch
 • Bulgaars
 • Chinees
 • Deens
 • Duits
 • Engels
 • Ests
 • Fins
 • Frans
 • Grieks
 • Hebreeuws
 • Hongaars
 • IJslands
 • Indonesisch
 • Italiaans
 • Japans
 • Koerdisch
 • Koreaans
 • Kroatisch
 • Lets
 • Litouws
 • Noors
 • Oekraïens
 • Pools
 • Portugees
 • Roemeens
 • Roma
 • Russisch
 • Servisch
 • Sloveens
 • Slowaaks
 • Spaans
 • Thai
 • Tsjechisch
 • Turks
 • Vietnamees
 • Vlaams
 • Zweeds
Hoe lever ik een website ter vertaling aan?

Het vertalen van een website of webshop is één van de meest voorkomende opdrachten. De snelste manier om tot een offerte komen voor de vertaling, is het aanleveren van de webteksten in een bewerkbaar bestand. Bijvoorbeeld Microsoft Word of Excel. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen wij de woorden op uw website tellen en dit kost veel tijd.

Indien de vertaalopdracht een kleine website betreft en voornamelijk uit informatieve teksten bestaat, kunnen wij op basis van een aangeleverd internetadres [www] de webteksten extraheren en klaarmaken voor vertaling. De geëxtraheerde webteksten plaatsen wij in een Microsoft Word document en deze sturen wij ter controle mee met de offerte. De oplevering van de vertaling zal ook in Microsoft Word zijn.

U kunt er ook voor kiezen de webteksten in een vertaalbestand of exportbestand aan te leveren. Gebruikelijke bestandsformaten zijn dan .CSV, .XLIFF, .XML of .PO. Wij zijn in staat om met deze bestanden te werken en adviseren ook deze bestanden te gebruiken als de webomgeving bijvoorbeeld veel productinformatie of vele unieke webpagina’s bevat. De oplevering van de vertaling zal in hetzelfde bestandsformaat zijn en middels een importfunctie kan de vertaling direct doorgevoerd worden. Dit is de meest efficiënte wijze voor het vertalen van een website.

Omdat wij ervaring hebben met het werken binnen CMS’en of softwarelokalisatiesystemen, is dit ook een mogelijkheid voor het vertalen van uw website. Wij kennen weliswaar niet alle systemen, echter met een beetje uitleg en een goede samenwerking is er heel veel mogelijk.

Neem contact op met onze projectmanagers indien u een advies wenst voor het vertalen van uw website. Wij helpen u graag verder!

Hoe lever ik een document ter vertaling aan?

Onze vertalers werken het liefst met Microsoft Word. Dit betekent niet dat u geen andere bestandsformaten aan kunt leveren. Mocht u bijvoorbeeld een pdf-bestand hebben, dan kunnen wij deze omzetten. Overige bestandsformaten waar wij het beste mee kunnen werken zijn: Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, XML en platte tekst bestanden. Heeft u een afwijkend bestandsformaat? Neem dan contact op met een van onze projectmanagers.

Bestanden dienen digitaal aangeleverd te worden. Wij beoordelen aangeleverde documenten op complexiteit en tellen het aantal woorden alvorens een offerte op te stellen. In overleg zijn hier wel uitzonderingen op mogelijk. Juridische documenten en documenten voor een beëdigde vertaling worden vanwege de vertrouwelijkheid ook aangetekend per post toegestuurd.

Is er een geheimhoudingsverklaring van toepassing op de vertaling?

Ja. In onze algemene voorwaarden staat het volgende over de geheimhoudingsplicht:

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2 Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derden tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Hoe kan ik mijn offerte bevestigen?

U kunt uw offerte bevestigen door deze online te ondertekenen. In de e-mail waarin de offerte aangeboden wordt, zit een link. Deze link leidt naar ons online klantenplatform waar u de offerte kunt ondertekenen.

Het alternatief hierop is het sturen van een e-mail waarin u akkoord geeft op de offerte. Vermeld hierin altijd het offertenummer!

Waarom zijn jullie voordeliger dan andere gecertificeerde vertaalbureaus?

De afgelopen jaren heeft Vertaalbureau Perfect veel geïnvesteerd in ICT-oplossingen, waarmee vertaalopdrachten effectiever georganiseerd kunnen worden. Enerzijds betekent dit dat onze projectmanagers makkelijker en sneller vertaalopdrachten kunnen inplannen en coördineren. Anderzijds betekent dit dat onze vertalers, door het gebruik van zogenaamde Translation Memory Software, sneller en consistenter kunnen vertalen. Mede door de inzet van deze vertaalgeheugens kunnen wij scherpere tarieven hanteren dan andere gecertificeerde vertaalbureaus.

Wat is het verschil tussen de twee kwaliteitscontroles?

Het uitvoeren van deze kwaliteitscontrole betekent dat een ervaren revisor de vertaling controleert. Wij onderscheiden hierin twee vormen: volledige kwaliteitscontrole en steekproefsgewijze kwaliteitscontrole.

Volledige kwaliteitscontrole

Wij adviseren u te kiezen voor een volledige kwaliteitscontrole, indien een onvolkomenheid in uw vertaling niet acceptabel is.Bij deze optie wordt uw tekst vertaald door hoogopgeleide en ervaren native speakers conform onze NEN-EN-15038 certificering. Voor oplevering wordt de volledige tekst onderworpen aan een kwaliteitscontrole en verbetert waar nodig.

Steekproefsgewijze kwaliteitscontrole

Wij adviseren u te kiezen voor een steekproefsgewijze kwaliteitscontrole, indien een scherper tarief voor uw vertaling zwaarder weegt dan de hoogste kwaliteit voor de op te leveren vertaling. Bij deze optie wordt uw vertaling eveneens vertaald door een hoogopgeleide en ervaren native speaker en conform onze NEN-EN-15038 certificering, echter wordt de tekst steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit betekent een scherpere prijs voor uw vertaling, omdat er minder tijd besteed hoeft te worden aan een kwaliteitscontrole. Dit betekent ook dat een onvolkomenheid in uw vertaling mogelijk is.

Wanneer spreek je van een spoedvertaling?

Er wordt van een spoedvertaling gesproken indien een vertaling dezelfde werkdag opgeleverd moet worden of er meer dan 2000 woorden per werkdag vertaald dienen te worden om de vertaling voor de gewenste deadline op te leveren.

Hoe wordt de levertijd van een vertaalopdracht bepaald?

De levertijd van een vertaalopdracht wordt altijd in samenspraak vastgesteld. Als indicatie met betrekking tot levertijd houden wij standaard één werkdag opstarttijd en één werkdag aan voor elke 1500 tot 2000 woorden. Spoedvertalingen kunnen tot 2000 woorden doorgaans binnen één werkdag geleverd worden. Uw projectmanager denkt graag met u mee in het halen van gewenste deadlines.

Hoe wordt de prijs van een vertaalopdracht bepaald?

De prijs wordt bepaald door het aantal woorden te vermenigvuldigen met het tarief per woord. Dit is de basisprijs voor de vertaling.

Wilt u dat wij de vertaling aan een volledige kwaliteitscontrole onderwerpen, dan zal er een kleine toeslag gelden. Wenst u een vertaling waarin een West-Europese taal niet in de talencombinatie voorkomt, dan kan het tarief per woord hoger uitvallen. Tenslotte zal het tarief per woord hoger zijn, als het een spoedvertaling betreft.