Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering op het gebied van kunst, cultuur en media. De Raad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de Raad advies uit op verzoek van de minister of staatssecretaris van OCW. Eens in de vier jaar adviseert de Raad over de meerjarige, rijks-gesubsidieerde culturele instellingen. Het advies is niet bindend; de minister of staatssecretaris beslist uiteindelijk welke instellingen in aanmerking komen voor subsidie.

Wat is belangrijk voor je websitevertaling?

Vertaalbureau Perfect heeft voor de Raad van Cultuur de website vertaald van het Nederlands naar het Engels. Belangrijk bij deze vertaling was dat de vindbaarheid ook in de Engelse versie van Google goed bleef.