Wat is het verschil tussen een gecertificeerde en een beëdigde vertaling?

Een gecertificeerde vertaling moet voldoen aan diverse hoge eisen die aan onze vertalingen worden gesteld. De tekst moet bijvoorbeeld door een ervaren vertaler worden vertaald en zal bovendien worden proefgelezen door een tweede lezer. Deze controle waarborgt de kwaliteit van de vertalingen. Een gecertificeerde vertaling zal niet worden voorzien van een verklaring, handtekening of een stempel.

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank is beëdigd (op grond van opleiding en ervaring). De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk aan het origineel te bevestigen, te verklaren dat de vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is, en deze verklaring dient te worden voorzien van zijn of haar handtekening en stempel.