Ondanks de relatief kleine afstand tussen Duitsland en Nederland zijn er nogal wat verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse bedrijfscultuur. Veel mensen onderschatten deze verschillen en halen daardoor wel eens bakzeil in een poging zaken te gaan doen. In dit artikel is te lezen welke belangrijke verschillen er zijn tussen deze bedrijfsculturen, wat je allemaal meer moet doen, rekening mee moet houden, dan simpelweg jouw website, folder, brieven, algemene voorwaarden etc naar het Duits te vertalen om aan de slag te kunnen gaan op de Duitse markt. Een goede Duitse vertaling is slechts het begin, dit artikel helpt je verdere stappen te zetten.

Veel mensen weten dat Nederland een handelsland is. Doordat wij een van ‘s werelds grootste havens in ons kleine landje hebben, de haven van Rotterdam, zijn er bijvoorbeeld nogal wat Duitse vrachtwagens die vanuit het westen van ons land, volgeladen terugkeren naar ons grootste buurland. Maar toch hebben weinig mensen inzicht in hoeverre Duitsland van belang is voor het floreren van de Nederlandse economie, hoeveel geld daarin omgaat in deze handelsbelangen en wat daar uiteindelijk verder bij komt kijken.

De Duitse Markt

Allereerst kijken we naar de feiten. In 2008 heeft ons land voor 89 miljard euro aan goederen en diensten naar Duitsland geëxporteerd, tegenover een invoer van 65 miljard euro in hetzelfde jaar. In de afgelopen jaren is die 89 miljard euro aan export, ongeveer een vierde van onze totale export geweest. De 65 miljard aan invoer vanuit Duitsland is bijna een vijfde van onze totale invoer vanuit het buitenland. Gerekend aan het aantal inwoners dat Nederland heeft, werd er per Nederlander in 2008 (rekening houdend met het CBS met 16.535.107 Nederlanders) voor 5382,49 euro geëxporteerd en voor 3931,02 euro geïmporteerd op een gemiddeld inkomen per persoon van 13417 euro. Dat is dus nogal wat.

Cultuurverschillen

Er is dus relatief veel geld te verdienen voor Nederlandse bedrijven in Duitsland. Wanneer men ervoor kiest om daar een graantje van mee te pikken, is het wel handig rekening te houden met de culturele overeenkomsten en vooral ook de verschillen van het bedrijfsleven hier en daar. Naast de Duitse taal komt er nog veel meer bij kijken, slechts naar het Duits vertalen is absoluut onvoldoende. Duitsers zijn zakelijk gezien toch nog op een aantal vlakken aanzienlijk verschillend van Nederlanders. Waar Nederlanders op een veel persoonlijker vlak proberen contact te leggen met diegene met wie zij zaken willen doen, zijn Duitsers daar absoluut niet van: Meteen ter zake alstublieft! Tutoyeren is in Duitsland daarbij ook ondenkbaar, terwijl dat in Nederland aardig normaal is. Verder is de Duitse bedrijfscultuur te typeren als mannelijk, waarbij de Nederlandse bedrijfscultuur getypeerd wordt als vrouwelijk. Dat houdt in dat waar de Duitsers meer gericht zijn op presteren, uiterlijk vertoon en doorzetten, communiceren en improviseren de Nederlanders meer. Nederlanders maken grappen om het ijs te breken, onder Duitsers wordt dat gezien als een uiting van zwakte.

Met ongelakte schoenen maak je bij onze oosterburen geen goede beurt, men neemt daar soms zelfs de tijd om eventueel smerig geworden schoenen op de parkeerplaats van de afspraak nog even bij te kunnen werken. In dat licht is het ook van groot belang de schriftelijke communicatie perfect op orde te hebben, dus ook jouw Duitse vertaling. Duitsers letten zakelijk gezien dus echt op de details. Een brief, offerte, brochure of website met spel- of grammaticale fouten is dus dodelijk voor de kansen om zaken te gaan doen. Vertaalbureau Perfect kan dat soort fouten voor je voorkomen, door te zorgen voor een perfecte vertaling naar het Duits.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.