In de Engelse taal worden sinds jaar en dag afkortingen en acroniemen gebruikt. Doordat onze samenleving de laatste jaren steeds verder gedigitaliseerd is, zien we dat er meer en meer afkortingen en acroniemen gebruikt worden. Sommige mensen weten precies wat ze betekenen, maar niet iedereen is bekend met ieder acroniem of iedere afkorting. Reden genoeg om er op deze pagina 50 uit te lichten. We beginnen met 25 veelgebruikte acroniemen en initiaalwoorden en gaan vervolgens verder met de 25 meestgebruikte afkortingen. Hierdoor weet jij straks wat de populairste Engelse afkortingen, acroniemen en initiaalwoorden betekenen.

Meestgebruikte Engelse acroniemen en initiaalwoorden

Een acroniem is een afkorting waarbij de beginletters als één woord worden uitgesproken, terwijl een initiaalwoord juist een afkorting is waarbij de beginletters één voor één worden uitgesproken. In de Engelse taal komen behoorlijk wat acroniemen en initiaalwoorden voor. Ze worden vooral gebruikt omdat het typen of schrijven van een acroniem of initiaalwoord minder tijd kost dan het uitschrijven of uittypen van het hele woord. Hieronder zetten we de 25 meestgebruikte Engelse acroniemen en initiaalwoorden op een rijtje.

Initiaalwoorden

 1. AFK - away from keyboard

  Wie (tijdelijk) niet kan reageren op berichten, kan het initiaalwoord AFK gebruiken. Deze drie letters staan namelijk voor ‘away from keyboard’. Hiermee geef je dus aan dat je (voorlopig) even niet reageert op berichten.
 2. AKA - also known as

  Wanneer je aan wilt geven dat jij of iemand anders (ook) onder een andere naam bekend staat, kun je het initiaalwoord AKA (‘also known as’) gebruiken. Vaak wordt hiermee verwezen naar een bijnaam van iemand.
 3. BRB - be right back

  Wanneer je aan wilt geven dat je zo terug bent, gebruik je het initiaalwoord BRB. Dit staat namelijk voor ‘be right back’. Hiermee laat je de ontvanger weten dat hij/zij niet direct een antwoord hoeft te verwachten.
 4. BTW - by the way

  In (online) communicatie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van BTW. In het Nederlands staat deze afkorting voor belasting toegevoegde waarde, maar in het Engels vertaald betekent dit ‘by the way’. Dit laat zich het beste vertalen als ‘trouwens’.
 5. DIY - do it yourself

  DIY is het initiaalwoord van ‘do it yourself’. Dit houdt in dat je iets zelf doet in plaats van dat je het uitbesteedt aan een ander. In het Nederlands kunnen we DIY het beste vertalen als ‘doe-het-zelf’.
 6. ETA - estimated time of arrival

  Wanneer iemand je in het Engels vraagt wat de verwachte aankomsttijd is, wordt vaak gebruik gemaakt van het initiaalwoord ETA. Letterlijk betekent dit ‘estimated time of arrival’. Dit initiaalwoord wordt vooral gebruikt als je niet exact weet op welk tijdstip je arriveert.
 7. FBI - Federal Bureau of Investigation

  Iedereen heeft weleens gehoord van het initiaalwoord FBI. Deze afkorting wordt niet alleen veelvuldig gebruikt in boeken, maar kom je ook op televisie regelmatig tegen. FBI staat voor ‘Federal Bureau of Investigation’.
 8. FYI - for your information

  Als je in een mail of bericht iets mee wilt delen, kun je het initiaalwoord FYI gebruiken. Dit staat namelijk voor ‘for your information’. In het Nederlands gebruiken we hier doorgaans ‘ter informatie’ voor.
 9. HR - human resources

  Het initiaalwoord van ‘human resources’ is HR. Deze term wordt vooral veel gebruikt in het bedrijfsleven. Hiermee worden namelijk de mensen bedoeld die in dienst zijn van een bedrijf. Als er binnen een bedrijf een afdeling is die zich bezighoudt met personeel wordt dit vaak de HR-afdeling genoemd.
 10. ID - Identification

  Identification heeft ID als initiaalwoord. Bij een ID denken veel mensen al snel aan een document, maar het kan ook een code zijn. Online wordt vaak gebruik gemaakt van een code om jouw identiteit te verifiëren.
 11. IMO - in my opinion

  Wie ergens zijn mening over wil geven, kan hier het initiaalwoord IMO voor gebruiken. Als je dit voluit zou schrijven, staat er ‘in my opinion’. Omdat IMO een stuk korter is, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van het initiaalwoord in plaats van de volledige term.
 12. IQ - intelligence quotient

  De intelligentie van een mens wordt uitgedrukt in IQ. Dit is het initiaalwoord van ‘intelligence quotient’. Iemands IQ wordt bepaald aan de hand van een aantal gestandaardiseerde testen.
 13. MBA - master of business administration

  MBA staat voor ‘master of business administration’. Met dit initiaalwoord wordt een speciale vorm van een master aangeduid. Een MBA is vaak gericht op mensen met een bachelor- of masterdiploma die minimaal een aantal jaar werkervaring hebben. Het is een beroepsgerichte bedrijfskundige en bedrijfseconomische studie.
 14. NVM - never mind

  In het Nederlands is NVM de afkorting van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars, maar in het Engels is NVM het initiaalwoord voor ‘never mind’. Hiermee geef je aan dat iets je niet uitmaakt.
 15. OMW - on my way

  Wie aan wil geven dat hij onderweg is, kan hier het Engelse initiaalwoord OMW voor gebruiken. Deze drie letters staan namelijk voor ‘on my way’. Net als veel andere initiaalwoorden wordt ook OMW vooral gebruikt in tekstberichten.
 16. PC - personal computer

  PC is een initiaalwoord dat veelvuldig gebruikt wordt. Er zijn namelijk maar weinig mensen die personal computer zeggen als zij een vaste computer bedoelen.
 17. POV - point of view

  POV wordt niet alleen veelvuldig in de Engelse taal gebruikt, maar ook in het Nederlands. Het staat voor ‘point of view’. Je gebruikt dit initiaalwoord als je aan wilt geven dat je iets vanuit een bepaald perspectief bekijkt.
 18. TBA - to be announced

  Wanneer het Engelse initiaalwoord TBA gebruikt wordt, betekent dit dat er iets wordt aangekondigd. Het staat namelijk voor ‘to be announced’. Deze term wordt onder meer gebruikt om nieuwe films en games aan te kondigen.
 19. TGIF - thank god it’s friday

  Dit initiaalwoord wordt eigenlijk alleen maar op de vrijdag gebruikt. TGIF staat namelijk voor ‘thank god it’s friday’. Wanneer iemand dit initiaalwoord in een tekstbericht verwerkt, maakt de persoon kenbaar dat hij/zij blij is dat het bijna weekend is.
 20. TMI - too much information

  Tot slot TMI. Dit initiaalwoord staat voor ‘too much information’. Veel mensen gebruiken TMI vooral om duidelijk te maken dat er net iets te veel persoonlijke informatie gedeeld wordt.
 21. Acroniemen

 22. ASAP - as soon as possible

  Wil je de ontvanger van een bericht aansporen om zo snel mogelijk actie te ondernemen? Dan kun je het acroniem ASAP gebruiken. Dit staat voor ‘as soon as possible’, wat vergelijkbaar is met het Nederlandse ‘zo spoedig mogelijk’ (z.s.m.). Doordat ASAP als één woord uitgesproken wordt en niet letter voor letter, staat zo’n woord in de Nederlandse taal ook wel bekend als letterwoord.
 23. AWOL - absent without (official) leave

  AWOL staat voor ‘absent without (official) leave. Deze term komt uit het leger, maar wordt steeds vaker in het ‘normale’ leven gebruikt. Het betekent niets meer dan dat iemand afwezig is zonder dat hij/zij hier toestemming voor heeft.
 24. LOL - laughing out loud

  Om aan te geven dat iemand ergens heel hard om moet lachen, kan het acroniem LOL gebruikt worden. Dit staat voor ‘laughing out loud’. In plaats van LOL kan ook ROFL gebruikt worden, wat het acroniem is van ‘rolling on the floor laughing’.
 25. NASA - National Aeronautics and Space Administration

  NASA is een acroniem waar vrijwel iedereen weleens van gehoord heeft. Het staat namelijk voor National Aeronautics and Space Administration. Dit is een onafhankelijk agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten. NASA is verantwoordelijk voor het Amerikaanse civiele ruimteprogramma.
 26. SWAT - Special Weapons And Tactics

  SWAT is het acroniem voor Special Weapons And Tactics. Hiermee worden de speciale teams bij de politie in de Verenigde Staten aangeduid die worden ingezet voor bijzonder grote of moeilijke operaties.
 27. Meestgebruikte Engelse afkortingen

  Naast Engelse acroniemen en initiaalwoorden kun je ook te maken krijgen met Engelse afkortingen. Een afkorting wordt vaak gebruikt in een tekstbericht, omdat men dan niet het gehele woord of de gehele zin hoeft te typen. Benieuwd welke Engelse afkortingen het meest gebruikt worden? Vertaalbureau Perfect zocht het voor je uit. De 25 meestgebruikte hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

 28. a.m or AM - ante meridiem

  De kans is groot dat je weleens in aanraking bent gekomen met de afkorting a.m. of AM. Je komt deze afkorting onder meer tegen op een digitale klok. A.m. of AM staat voor ‘ante meridiem’ en geeft aan dat het om een tijdstip voor de middag gaat.
 29. BCC - Blind Carbon Copy

  Bij het versturen van een e-mail kun je verschillende velden invullen. Voor één van deze velden staat BCC. Deze afkorting staat voor ‘Blind Carbon Copy’. Vul je hier de mailadressen van de ontvangers in? Dan kunnen zij niet zien wie de mail allemaal nog meer ontvangen heeft. Het veld BCC wordt vooral gebruikt voor een zakelijke e-mail.
 30. cal. - calories

  Wie een Engelse verpakking van voedingsmiddelen bestudeert, komt waarschijnlijk de afkorting ‘cal.’ tegen. Dit is de verkorte versie van het woord ‘calories’. Aan de hand hiervan kun je afleiden hoeveel calorieën een product bevat.
 31. CC - Carbon Copy

  De afkortingen CC staat voor Carbon Copy. Qua naam lijkt deze afkorting veel op BCC, maar er zijn wel degelijk verschillen. Wil je een mail naar meerdere mensen sturen en vul je de mailadressen in het CC-veld in? Dan kunnen de ontvangers zien wie de mail nog meer ontvangen heeft.
 32. corp. - corporation

  In het bedrijfsleven wordt de Engelse afkorting ‘corp.’ veelvuldig gebruikt. Er zijn zelfs bedrijven die deze afkorting in hun naam hebben opgenomen. Dit is op zich niet gek, want ‘corp.’ is namelijk de afkorting van ‘corporation’, wat ‘bedrijf’ betekent.
 33. Dr. - Doctor

  Wanneer iemand de titel ‘doctor’ draagt, mag hij deze voor zijn naam voeren. Vaak wordt niet het hele woord gebruikt, maar de afkorting. Het woord ‘doctor’ wordt in het Engels afgekort tot ‘Dr.’.
 34. Ed. - edition

  Als iemand het over een specifieke editie van iets heeft, kan hij dit in het Engels aangeven met behulp van het woord ‘edition’. Toch wordt er vaak een afkorting gebruikt in plaats van het hele woord. ‘Edition’ wordt in het Engels afgekort tot ‘e.d.’.
 35. E.g. - exempli gratia

  In het Engels worden soms ook afkortingen van Latijnse woorden gebruikt. ‘E.g.’ is hier een voorbeeld van. Deze afkorting staat namelijk voor exempli gratia, wat ‘bijvoorbeeld’ - of ‘for example’ in het Engels - betekent.
 36. est. - established, estimated

  De Engelse afkorting ‘est.’ kan zowel voor ‘established’ als ‘estimated’ staan. ‘Est’ wordt onder meer gebruikt om aan te geven op welke datum een bedrijf of organisatie is opgericht. De afkorting kan ook gebruikt worden om aan te geven dat het een schatting betreft.
 37. et al. - et alli (and others)

  Net als ‘e.g.’ verwijst ook ‘et al’ naar een Latijnse term. ‘Et al.’ is namelijk de afkorting van ‘et alli’, wat ‘and others’ - ‘en anderen’ in het Nederlands - betekent. Je kunt deze afkorting onder meer tegenkomen in de bibliografie van een boek. Het wordt vaak gebruikt als er verwezen wordt naar twee of meer namen.
 38. ft. - foot, feet

  ‘Ft’ is opnieuw een voorbeeld van een Engelse afkorting die voor twee woorden gebruikt kan worden. Je kunt ermee verwijzen naar ‘foot’ en ‘feet’. Sommige mensen denken hierbij aan de voeten van het lichaam, maar ‘ft.’ wordt vooral gebruikt om een hoogte, lengte of afstand aan te duiden.
 39. gal. - gallon(s)

  Vroeger werd de inhoud van iets vaak in gallons aangeduid, maar tegenwoordig gebeurt dit niet bijzonder vaak meer. Toch kun je de afkorting ‘gal.’ nog steeds tegenkomen. Wanneer je ‘gal.’ ergens ziet staan, weet je nu dat hiermee gallon(s) bedoeld wordt.
 40. hr - hour

  In het Engels wordt een tijdseenheid vaak afgekort. Dit gebeurt niet alleen met minuten (‘mins), maar ook met uren. Om aan te geven dat het om uren gaat, wordt de afkorting ‘hr’ gebruikt.
 41. i.e. - id est (that is)

  Afkorting nummer 14 uit dit overzicht is er ook eentje die verwijst naar een Latijnse term. ‘i.e.’ staat namelijk voor ‘id est’. Wanneer je deze afkorting in een Engelse tekst gebruikt, verwijs je naar ‘that is’ of ‘in other words’. Je verduidelijkt hiermee het onderwerp dat je ervoor behandelde of gaat hier juist dieper op in na het gebruikt van de Engelse afkorting ‘i.e.’.
 42. in. - inch(es)

  Maten worden in het Engels - net als in het Nederlands - vaak afgekort. Een goed voorbeeld hiervan is de lengtemaat ‘inch(es)’. Wanneer je deze maat af wilt korten, gebruik je de afkorting ‘in.’. ‘Inch(es)’ wordt overigens lang niet altijd met letters afgekort. Vaak wordt namelijk een dubbele hoge komma (“) gebruikt om aan te geven dat het om ‘inch(es) gaat.
 43. inc. - incorporated

  Eerder in deze lijst kwam de afkorting ‘corp.’ al voorbij, maar in het Engels wordt de afkorting ‘inc.’ ook veelvuldig gebruikt. Je komt de afkorting van ‘incorporated’ onder meer tegen in namen van bedrijven. In principe duidt dit de rechtsvorm van een bedrijf aan. Het is vergelijkbaar met een Nederlandse naamloze vennootschap (nv).
 44. Jr. - Junior

  Achter de naam van een Engelse jongen of man kan ‘jr.’ staan. Dit is de afkorting van ‘junior’. Deze afkorting wordt gebruikt om de persoon in kwestie te onderscheiden van een familielid met dezelfde naam.
 45. km - kilometre(s)

  Niet alleen voor de lengtemaat ‘inch(es)’ wordt vaak een afkorting gebruikt, maar ook voor ‘kilometre(s)’. Wanneer deze lengtemaat afgekort wordt, staat er ‘km’ achter het getal. Soms wordt ‘kilometre(s)’ ook alleen afgekort met ‘k’.
 46. m - metre(s)

  ‘Metre(s)’ is wederom een lengtemaat die in het Engels vaak wordt afgekort. Waar ‘kilometre(s)’ op twee manieren afgekort kan worden, kun je ‘metre(s)’ alleen afkorten met de letter ‘m’.
 47. mph - miles per hour

  De afstand die een voertuig in een bepaalde tijd aflegt wordt in het Nederlands uitgedrukt in kilometer per uur, maar in het Engels met ‘miles per hour’. Omdat dit nogal een mond vol is, wordt dit meestal afgekort tot ‘mph’.
 48. Mr. - Mister

  Een man wordt in het Engels aangesproken met ‘Mister’. Dit wordt vaak afgekort tot ‘Mr.’ Na deze afkorting kan de volledige naam volgen, maar ook alleen de achternaam. ‘Mr.’ wordt zowel gebruikt voor de namen van gehuwde als ongehuwde mannen.
 49. Mrs. - Mistress

  ‘Mrs.’ is de afkorting van ‘mistress’ en wordt gebruikt om een vrouw aan te spreken. Je gebruikt deze Engelse afkorting alleen voor de (volledige) naam van een vrouw als zij getrouwd is. Een ongetrouwde vrouw spreek je aan met de titel ‘Miss’. Weet je niet of iemand getrouwd is? Gebruik dan de aanspreekvorm ‘Ms.’
 50. N/a - not available

  Wanneer je in het Engels wilt laten weten dat iets of iemand op het moment niet beschikbaar is, kun je de afkorting ‘N/a’ gebruiken. Dit staat namelijk voor ‘not available’.
 51. p.m. or PM - post meridiem

  In het begin van dit overzicht met de 25 meestgebruikte Engelse afkortingen kwam ‘a.m.’ al voorbij. ‘P.m.’ of ‘PM’ is een vergelijkbare afkorting. De afkorting van ‘post meridiem’ kom je namelijk ook tegen op de digitale klok. Wanneer deze letters op het display staan, betekent dit dat het 12 uur ‘s middags geweest is.
 52. vs. - versus

  Wanneer je in het Engels de afkorting ‘vs.’ tegenkomt, gaat het niet over de Verenigde Staten. Deze twee letters zijn namelijk de afkorting van het woord ‘versus’. De afkorting wordt vaak gebruikt om aan te geven welke partijen het in een (sport)wedstrijd tegen elkaar opnemen.

Veelgestelde vragen over Engelse afkortingen en acroniemen

De afkorting AM staat voor ‘ante meridiem’ en PM staat voor ‘post meridiem’. Je komt deze afkortingen tegen op de digitale klok. Voor 12.00 uur ‘s middags is er sprake van AM en na 12 uur ‘s middags is er sprake van PM.

Een man wordt altijd aangesproken met de afkorting ‘Mr.’ De aanspreekvorm van een vrouw hangt af van haar huwelijkse staat. Getrouwde vrouwen worden aangesproken met ‘Mrs.’, maar voor ongehuwde vrouwen gebruik je ‘Miss’. Als je niet weet of iemand getrouwd is of niet kun je voor ‘Ms.’ kiezen.

De Engelse afkorting van ‘bijvoorbeeld’ is ‘e.g.’ Dit is de afkorting van het Latijnse ‘exempli gratia’. Het Engelse woord voor ‘bijvoorbeeld’ (for example) wordt dus niet afgekort met ‘f.e.’.

Afkortingen bestaan uit de eerste letters van afgekorte woorden. Na iedere letter of aan het einde van de afkorting volgt een punt. Initiaalwoorden en letterwoorden behoren allebei tot de acroniemen, maar toch zijn er verschillen. Zo worden initiaalwoorden letter voor letter uitgesproken, terwijl letterwoorden als ‘nieuw’ woord uitgesproken worden.

Op social media worden veel Engelse acroniemen gebruikt. LOL (laughing out loud), IMO (in my opinion), FYI (for your information), DIY (do it yourself), BTW (by the way), BRB (be right back), ASAP (as soon as possible), AKA (also known as) en AFK (away from keyboard) zijn hier voorbeelden van.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.