Net als het Nederlands kent ook het Engels behoorlijk wat spreekwoorden en gezegden. Sommige Engelse spreekwoorden lijken op een Nederlands spreekwoord, maar dit is lang niet altijd het geval. Hierdoor kun je in aanraking komen met een spreekwoord dat jou niets zegt. Daarom lees je op deze pagina alles over Engelse spreekwoorden. We lichten eerst de meestgebruikte Engelse spreekwoorden uit en staan daarna stil bij veel gebruikte Engelse spreekwoorden die we ook in het Nederlands kennen. Tot slot zetten we nog 10 foute Engelse gezegden op een rijtje.

Meestgebruikte Engelse spreekwoorden

Niet alle Engelse spreekwoorden worden evenveel gebruikt. Sommige spreekwoorden hoor je nooit, terwijl anderen je juist om de oren vliegen. Hieronder vertellen we je wat de 10 meestgebruikte Engelse spreekwoorden zijn.

 1. An apple a day keeps the doctor away

  Een spreekwoord dat in het Engels veelvuldig gebruikt wordt, is ‘an apple a day keeps the doctor away’. Wanneer je een Engelsman dit spreekwoord hoort zeggen, bedoelt hij dat je gezond blijft door dagelijks een appel te eten.
 2. Don’t judge a book by its cover

  Net als Nederlanders hebben Engelsen ook vaak snel hun mening klaar over iets of iemand. Het spreekwoord ‘don’t judge a book by its cover’ is hierop van toepassing. Hiermee bedoelen Engelsen dat je geen mening mag vormen over iemand op basis van zijn uiterlijk.
 3. A picture is worth a thousand words

  Wanneer je iemand ‘a picture is worth a thousand words’ hoort zeggen, bedoelt deze persoon dat het makkelijker is om iets met een foto uit te leggen dan het in woorden te omschrijven. Dit komt vooral doordat mensen zich de situatie door een foto een stuk beter in kunnen beelden.
 4. Strike while the iron is hot

  Wanneer we het spreekwoord ‘strike while the iron is hot’ in het Nederlands moeten omschrijven, komen we uit bij ‘je moet het ijzer smeden als het heet is’. Hiermee wordt bedoeld dat je de kans moet grijpen op het meest gunstige moment.
 5. You can’t have your cake and eat it too

  ‘You can’t have your cake and eat it too’ is een Engels spreekwoord dat op zichzelf gebruikt kan worden. Kijk er daarom niet raar van op als het in een gesprek gebruikt wordt. Kort gezegd betekent dit niets anders dan dat je niet alles kunt hebben.
 6. Don’t bite off more than you can chew

  Wanneer iemand iets op zich neemt wat hij er eigenlijk niet meer bij kan hebben, is het spreekwoord ‘don’t bite off more than you can chew’ van toepassing. In het Nederlands kennen we dit spreekwoord ook wel als ‘teveel hooi op je vork nemen’.
 7. My hands are tied

  Je hebt vast weleens iemand het spreekwoord ‘my hands are tied’ horen gebruiken. Wanneer dit spreekwoord door een persoon wordt uitgesproken, betekent dit dat hij niet vrij kan handelen omdat iets hem verhindert. De wet of een regel kan hem bijvoorbeeld belemmeren in hetgeen hij wil doen.
 8. Actions Speak Louder Than Words

  Iedereen kent wel iemand die veel praatjes heeft. Deze persoon treedt aanvankelijk vaak op de voorgrond, maar als het erop aankomt laat hij het afweten. In het Engels wordt hier het spreekwoord ‘actions speak louder than words’ voor gebruikt. Dit houdt in dat hetgeen iemand doet meer betekent dan dat wat iemand zegt. In het Nederlands gebruiken we hier het spreekwoord ‘geen woorden maar daden’ voor.
 9. Under the weather

  Wanneer iemand zich niet goed voelt en dit in het Engels uit wil drukken, wordt vaak het spreekwoord ‘under the weather’ gebruikt. Dit betekent namelijk niets meer dan dat iemand ziek is.
 10. All That Glitters is Not Gold

  Vaak wordt gedacht dat iets wat glinstert ook waardevol is, maar dit is lang niet altijd het geval. Als iemand dit in het Engels uit wil drukken, gebruikt hij hier het spreekwoord ‘all that glitters is not gold’ voor. Dit betekent niets meer dan dat iets misschien niet zo waardevol is als het eruit ziet.

Veelgebruikte Engelse spreekwoorden die we ook in het Nederlands kennen

Sommige Engelse spreekwoorden kennen we ook in het Nederlands. Benieuwd welke dit zijn? Vertaalbureau Perfect licht hieronder 10 veelgebruikte Engelse spreekwoorden uit die ook een Nederlandse variant hebben.

 1. When one door closes another one opens

  Het spreekwoord ‘when one door closes another one opens’ wordt veel gebruikt in het Engels. Komt dit spreekwoord je bekend voor? Dat kan, want hij lijkt veel op de Nederlandse variant ‘wanneer een deur sluit gaat er een andere deur open’. Hiermee wordt bedoeld dat zich vaak een nieuwe kans aandient als je iets anders achter je laat.
 2. Where there’s a will, there’s a way

  Wanneer je vastberaden bent om jouw doel te bereiken, is de kans groot dat je hem ook daadwerkelijk bereikt. In het Engels wordt dit vaak uitgedrukt met het spreekwoord ‘where there’s a will, there’s a way’. De Nederlandse variant hierop is ‘waar een wil is, is een weg.
 3. It’s the tip of the iceberg

  Wie regelmatig Engels spreekt, heeft het spreekwoord ‘it’s a tip of the iceberg’ vast en zeker weleens voorbij horen komen. Hiermee wordt bedoeld dat het slechts om een klein gedeelte van een veel groter iets gaat. In het Nederlands hebben we hier ook een spreekwoord voor, namelijk ‘het topje van de ijsberg’.
 4. Better late than never

  Het kan soms lang duren voordat je iets krijgt, maar dit wil niet zeggen dat dit ook slecht is. In het Engels wordt dit uitgedrukt met het spreekwoord ‘better late than never’. Een Engelsman bedoelt hiermee dat het beter is om iets laat te krijgen dan dat je het helemaal niet krijgt. Het Nederlandse spreekwoord hiervoor is ‘beter laat dan nooit’.
 5. Still waters run deep

  Sommige mensen treden op de voorgrond, terwijl andere zich juist meer afzijdig houden. Het Engelse spreekwoord ‘still waters run deep’ is hierop van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat iemand die stil of verlegen is vaak een stuk interessanter of intelligenter is dan hij of zij doet voorkomen. Het Nederlandse spreekwoord dat we hiervoor gebruiken lijkt veel op de Engelse variant: ‘stille waters hebben diepe gronden’.
 6. Take it with a pinch of salt

  Wanneer iemand iets tegen je zegt, moet je dit niet altijd voor waarheid aannemen. In het Nederlands gebruiken we hier het spreekwoord ‘iets met een korreltje zout nemen’ voor. De Engelse taal heeft een spreekwoord dat hier een letterlijke vertaling van is, namelijk ‘take it with a pinch of salt’.
 7. Through thick and thin

  Veel mensen hebben weleens gehoord van het Engelse spreekwoord ‘through thick and thin’. Hiermee benadrukt iemand dat hij een ander blijft steunen, ook in moeilijke tijden en als er sprake is van problemen. Dit Engelse spreekwoord heeft veel weg van de Nederlandse variant. Wij zeggen namelijk dat we iemand ‘door dik en dun steunen’.
 8. No news is good news

  Wanneer je niets van iets of iemand hoort, moet je niet direct van het slechtste uitgaan. Het Engelse spreekwoord ‘no news is good news’ is hierop van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat het goed met iets of iemand gaat zolang je er niets van hoort. De Nederlandse variant van dit spreekwoord is ‘geen bericht, goed bericht’.
 9. The walls have ears

  Wanneer iemand je in het Engels wil waarschuwen dat het niet veilig is om op dat moment te spreken omdat er misschien andere mensen meeluisteren, gebruikt hij het spreekwoord ‘the walls have ears’. ‘De muren hebben oren’ is de Nederlandse variant van dit veelgebruikte Engelse spreekwoord.
 10. Well begun is half done

  Hoor je iemand ‘well begun half done’ zeggen? Dan bedoelt deze persoon dat de rest van bijvoorbeeld een project of opdracht een stuk makkelijker verloopt als je goed begint. In Nederland kennen we dit spreekwoord ook, maar dan als ‘een goed begin is het halve werk’.

Foute Engelse gezegden

Sommige spreekwoorden en gezegden kun je rechtstreeks vertalen naar het Engels, maar dit is lang niet altijd het geval. Toch zijn er genoeg mensen die dit wel doen. Dit levert vaak foute Engelse gezegden op. Hieronder zetten we 10 voorbeelden van foute Engelse uitdrukkingen op een rijtje.

 1. It rains pipes steels

  Wanneer het hard regent, zeggen we in het Nederlands ‘het regent pijpenstelen’. Wie dit in het Engels kenbaar wil maken, vertaalt dit gezegde mogelijk als ‘it rains pipes steels’. Dit is een fout Engels gezegde. Wil je in het Engels aangeven dat het met bakken uit de lucht komt? Gebruik dan het spreekwoord ‘it’s raining cats and dogs’.
 2. I fell with the door in house

  Kom je in een gesprek meteen ter zake zonder eerst een praatje te maken? Dan gebruiken we hier in Nederland de uitdrukking ‘met de deur in huis vallen’ voor. Er zijn veel mensen die dit spreekwoord letterlijk vertalen naar het Engels. Een Engelsman begrijpt er echter niets van als je ‘I fell with the door in house’ tegen hem zegt. Je kunt in dat geval beter ‘I get straight to the point’ gebruiken.
 3. There is nothing on the hand

  Als je iemand wilt laten weten dat alles goed gaat, kun je in het Nederlands de uitdrukking ‘er is niets aan de hand’ gebruiken. Wie dit in het Engels aan wil geven, zegt mogelijk ‘there is nothing on the hand’. Bij Engelsen doet dit de wenkbrauwen fronsen, want zij begrijpen niet wat je bedoelt. Wie in het Engels aan wil geven dat er niets aan de hand is, kan beter ‘nothing wrong’ zeggen.
 4. I have an apple to peel with you

  ‘Ik heb nog een appeltje met je te schillen’ is een spreekwoord dat in het Nederlands veelvuldig gebruikt wordt. Dit betekent dat je kwaad bent op iemand en hem/haar op het matje wilt roepen. Wanneer je deze uitdrukking letterlijk vertaalt naar het Engels, kom je op ‘I have an apple to peel with you’ uit. Dit is een fout Engels gezegde. Er is overigens wel een Engelse tegenhanger van deze uitdrukking, namelijk ‘I have a bone to pick with someone’.
 5. It walks out of the hand

  ‘Uit de hand lopen’ is een typisch Nederlandse uitdrukking. Toch zijn er veel mensen die denken dat Engelsen begrijpen wat zij bedoelen wanneer ze dit gezegde letterlijk vertalen. Je wordt alleen raar aangekeken als je ‘it walks out of the hand’ zegt tegen een Engelsman. Om duidelijk te maken wat je bedoelt kun je beter de uitdrukking ‘getting out of hand’ gebruiken. Dit is namelijk wel correct Engels.
 6. I am keeping you in the holes

  Wie in het Nederlands duidelijk wil maken dat hij op iemand let, gebruikt de uitdrukking ‘ik hou je in de gaten’. Als je dit gezegde letterlijk vertaalt naar het Engels, kom je op ‘I am keeping you in the holes’ uit. Wanneer je dit zegt tegen iemand die Engels spreekt, kijkt deze persoon je raar aan. Dit is namelijk een fout Engels gezegde. Wanneer je ‘I am watching you’ gebruikt, weet een Engelsman wel wat je bedoelt.
 7. I see it through the fingers

  Wil je duidelijk maken dat je het verkeerde gedrag van iemand voor deze keer goedkeurt? Dan kun je in het Nederlands de uitdrukking ‘ik zie het door de vingers’ gebruiken. Wanneer je deze uitdrukking één op één naar het Engels vertaalt, kom je uit op ‘I see it through the fingers’. Dit is in het Engels alleen geen correct gezegde. ‘Turn a blind eye’ is wel een correct gezegde en heeft dezelfde betekenis.
 8. Laughing like a farmer with a toothache

  Wanneer je lacht om iets wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt, zeggen we dat je lacht als een boer met kiespijn. Als we deze uitdrukking letterlijk vertalen naar het Engels, komen we op ‘laughing like a farmer with a toothache’ uit. Als jij dit gezegde gebruikt als je in het Engels met iemand spreekt, word je raar aangekeken. Dit is namelijk geen correct Engels gezegde. Hoe je dit in het Engels dan aangeeft? Met de uitdrukking ‘he laughs on the wrong side of his mouth’.
 9. It walks in the soup

  Als een plan volledig mislukt gebruiken we hier vaak de uitdrukking ‘het loopt in de soep’ voor. Wil je dit in het Engels aan iemand kenbaar maken? Dan vertaal je het Nederlandse gezegde mogelijk letterlijk naar het Engels. Je komt dan bij ‘it walks in the soup’ uit. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien logisch, maar het is geen goed Engels gezegde. Wie in het Engels aan wil geven dat iets niet volgens plan verloopt, kan beter ‘something doesn’t work out at all’ of ‘it goes completely wrong’ gebruiken.
 10. Forward with the goat

  ‘Vooruit met de geit’ is een gezegde dat door veel Nederlanders gebruikt wordt. Je geeft hiermee aan dat je van iemand verlangt dat hij of zij actie onderneemt of ergens mee begint. De letterlijke Engelse vertaling van dit Nederlandse gezegde is ‘forward with the goat’. Dit is alleen geen correct Engels gezegde. Wie zich toch op deze manier uit wil drukken in het Engels kan beter iets als ‘let’s start’, ‘come on’ of ‘get going’ zeggen.

Veelgestelde vragen over Engelse spreekwoorden en gezegden

‘Break a leg’, ‘come rain or come shine’, ‘jump on the bandwagon’, as right as rain’, ‘beat around the bush’ en ‘by the skin of your teeth’ zijn typische Engelse uitdrukkingen en gezegden. Grote kans dat je er één of meerdere voorbij hoort komen als je een gesprek voert met een native speaker.

‘Easy come, easy go’, ‘in a nutshell’, ‘in the driver’s seat’, ‘no brainer’ en ‘let’s get down to business’ zijn voorbeelden van zakelijke Engelse uitdrukkingen. Wanneer je zaken doet in het Engels, is het handig om deze uitdrukkingen te kennen.

Ja, sommige Engelse spreekwoorden kennen ook een Nederlandse variant. Voorbeelden hiervan zijn: ‘it’s the tip of the iceberg’, ‘better late than never’, ‘take it with a pinch of salt’, ‘through thick and thin’, ‘no news is good news’ en ‘well begun is half done’.

Nee, ‘it rains pipes steels’ is geen correct Engels gezegde. Dit is weliswaar de letterlijke vertaling van ‘het regent pijpenstelen’, maar dit kennen ze in Engeland niet. Hier zeggen ze namelijk ‘it’s raining cats and dogs’ als het hard regent.

‘Laughing like a farmer with a toothache’ is de letterlijke vertaling van de Nederlandse uitdrukking ‘lachen als een boer met kiespijn’. Dit is echter geen correct Engels gezegde. In Engeland gebruiken ze namelijk ‘he laughs on the wrong side of his mouth’.

‘Easy come, easy go’, ‘in a nutshell’, ‘in the driver’s seat’, ‘no brainer’ en ‘let’s get down to business’ zijn voorbeelden van zakelijke Engelse uitdrukkingen. Wanneer je zaken doet in het Engels, is het handig om deze uitdrukkingen te kennen.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.