Spreek je een aardig woordje Frans? Dan denk je misschien dat het schrijven van een formele of informele Franse brief ook geen problemen oplevert. Helaas is Frans spreken niet hetzelfde als Frans schrijven. Vandaar dat veel Nederlanders de fout ingaan bij het schrijven van een brief in het Frans. Geldt dit ook voor jou? Lees dan vooral verder. Vertaalbureau Perfect vertelt je op deze pagina namelijk alles wat je moet weten over een formele of informele Franse brief schrijven.

Een formele/zakelijke brief in het Frans

Heb je voor jouw werk regelmatig contact met een Frans bedrijf? Dan verloopt een groot deel van de communicatie waarschijnlijk per e-mail. Toch kan het voorkomen dat je dit bedrijf een brief moet sturen. Omdat het hier om zakelijk contact gaat, stuur je altijd een formele of zakelijke brief. Voordat je zo’n brief verstuurt, moet je weten hoe je hem opstelt. Daarom vertellen we je hieronder hoe een Franse formele brief opstelt.

De opbouw van een formele zakelijke brief

Als je eenmaal weet hoe je een formele brief in het Frans opstelt, loop je in de toekomst waarschijnlijk niet opnieuw tegen problemen aan bij het opstellen van zo’n brief. Een Franse formele zakelijke brief heeft namelijk een vaste opbouw. Hieronder laten we je zien hoe de opbouw van zo’n brief er precies uitziet. Een aantal van deze onderdelen spreekt voor zich, maar er zijn ook onderdelen die wat meer uitleg nodig hebben. Om jou een handje te helpen bij het schrijven van een formele brief in het Frans, gaan we dieper in op deze onderdelen.

 1. Gegevens van de afzender
 2. Gegevens van de ontvanger
 3. Datum en woonplaats
 4. Onderwerp
 5. Aanhef
 6. Inleiding (reden voor schrijven)
 7. Vervolg
 8. Afsluiting
 9. Handtekening

Aanhef van een formele Franse brief

Waar de gegevens van de afzender, de datum en de gegevens van de ontvanger vaak geen problemen opleveren, geldt dit meestal wel voor de aanhef. De gemiddelde Nederlander weet namelijk niet hoe hij een Franse zakelijke brief moet beginnen. Omdat Fransen het belangrijk vinden om op de juiste manier aangesproken te worden, is het belangrijk om de juiste aanhef te gebruiken.

Maar met welke aanhef begin je een formele Franse brief? Dat hangt af van de persoon aan wie je de brief richt. Als je het geslacht en de achternaam van de ontvanger weet, kun je de brief beginnen met ‘monsieur’ (meneer) of ‘madame’ (mevrouw) gevolgd door de achternaam. Als je niet weet of de ontvanger een man of een vrouw is, gebruik je ‘monsieur, madame’. Hier kun je eventueel de achternaam aan toevoegen als deze bekend is.

Sommige mensen hebben de neiging om een woord als ‘cher’ of ‘chère’ (beste) voor ‘monsieur’ of ‘madame’ te zetten. Alhoewel dit in het Nederlands gebruikelijk is, gaat dit tegen de Franse etiquette in. Begin een zakelijke Franse brief daarom altijd met ‘monsieur’ of ‘madame’ gevolgd door de achternaam. Wanneer je de achternaam niet weet, beperk je de aanhef tot ‘monsieur’ of ‘madame’. Weet je het geslacht niet? Kies dan voor ‘monsieur, madame’ als aanhef van een formele zakelijke brief in het Frans.

Reden van schrijven

Na de aanhef volgt de inleiding. Ken je de persoon aan wie je de brief schrijft niet? Introduceer jezelf dan altijd even kort in de inleidende alinea. Aansluitend geef je aan wat de reden van schrijven is. Dit doe je niet alleen bij een formele brief in het Frans, maar ook bij een zakelijke brief in het Engels, Duits, Italiaans of Spaans. Om het jou wat makkelijker te maken, hebben we hieronder drie manieren op een rijtje gezet om aan te geven waarom je de brief schrijft.

 • ‘Par la présente, je vous informe que …’ (Hierbij deel ik u mede dat …)
 • ‘Je vous écris de la part de …’ (Ik schrijf u namens …)
 • ‘En réponse à votre lettre du …’ (Naar aanleiding van uw brief/In reactie op …)

Afsluiting van een formele Franse brief

Wanneer je een formele brief in het Frans schrijft, moet je niet alleen aandacht besteden aan de aanhef en inleiding. De afsluiting is namelijk minstens zo belangrijk. Helaas is lang niet iedereen zich hier bewust van, waardoor een formele Franse brief niet altijd op de juiste manier wordt afgesloten. Omdat het een zakelijke brief is, kies je altijd voor een formele afsluiting. Hieronder staan een paar manieren om een formele brief in het Frans af te sluiten.

 • Je vous prie de bien vouloir me répondre aussitôt que possible’ (Ik verzoek u om mij zo spoedig mogelijk te antwoorden)
 • ‘Dans l’attente de votre réponse’ (In afwachting van uw reactie)
 • ‘Je vous remercie d’avance’ (Bij voorbaat dank)

Ken je de geadresseerde van een informele zakelijke brief niet of heeft hij/zij een hoge functie binnen een bedrijf of organisatie? Dan kun je ‘salutations respectueuses’ (respectvolle groet) als afsluiting gebruiken. Als je de naam van de geadresseerde wel weet, kun je een zakelijke brief in het Frans ook afsluiten met ‘salutations distinguées’ of ‘sincères/cordiales/meilleures salutations’. Je sluit de brief in dat geval af met ‘vriendelijke groeten’, iets wat in het Nederlands ook veel gebeurt. Je kiest voor de eerste optie als je de ontvanger voor de eerste keer schrijft en voor de tweede optie als je al vaker brieven met hem of haar hebt uitgewisseld.

Do’s en don’ts voor een zakelijke brief richting Fransen

Nu je weet hoe je een formele Franse brief opbouwt, denk je waarschijnlijk dat je kunt beginnen met schrijven. Toch is het niet verstandig om te hard van stapel te lopen. Net als veelgemaakte fouten bij een Franse vertaling worden er ook bij het schrijven van een formele Franse brief vaak fouten gemaakt. Om jou hiervoor te behoeden, staan hieronder een aantal do’s en don’ts voor het schrijven van een zakelijke brief richting Fransen onder elkaar.

 • Do: ontvanger aanspreken met ‘vous’ in plaats van ‘tu’. De eerste aanspreekvorm is namelijk een stuk beleefder en formeler dan de tweede.
 • Do: uitkijken voor ‘faux amis’ (valse vrienden). Een Nederlands woord kan weliswaar op een Frans woord lijken, maar ze hoeven niet dezelfde betekenis te hebben.
 • Do: netjes en beleefd blijven. Wanneer je dit niet doet, blijft de gewenste (re)actie mogelijk uit.
 • Don’t: geslachten door elkaar gebruiken. Dit kan ervoor zorgen dat Fransen niet begrijpen wat je bedoelt.
 • Don’t: bijvoeglijke naamwoorden op de verkeerde plek gebruiken.
 • Don’t: woorden van het Nederlands letterlijk naar het Frans vertalen. Voor jou klinkt een vertaling misschien logisch, maar dit is voor een Fransman mogelijk niet het geval.

Soorten zakelijke brieven in Frankrijk

Net als in vrijwel iedere andere taal wordt er ook in het Frans onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten zakelijke brieven. Om jou een idee te geven van zakelijke brieven die je in Frankrijk tegen kunt komen, zetten we de bekendste hieronder op een rijtje.

 • Sollicitatiebrief

  Wanneer je in Frankrijk wilt solliciteren op een (openstaande) functie, stuur je - net als in Nederland - een sollicitatiebrief naar het bedrijf. In deze brief geef je toelichting op je cv, die je toevoegt aan een sollicitatiebrief.

 • Motivatiebrief

  Een motivatiebrief vertoont veel overeenkomsten met een sollicitatiebrief, maar het gaat hier om twee verschillende soorten zakelijke brieven. In een motivatiebrief laat je namelijk zien wie jij bent en wat je ambities zijn.

 • Betalingsherinnering

  Wanneer één van jouw klanten weigert om een factuur te voldoen, kun je een zakelijke brief sturen in de hoop het openstaande bedrag alsnog betaald te krijgen. Je stuurt in dat geval een betalingsherinnering. Hoewel je waarschijnlijk gefrustreerd bent, is het belangrijk om netjes en professioneel te blijven in de formele brief.

 • Klachtenbrief

  Heb je een klacht over een bedrijf of een product of dienst die zijn leveren? Dan kun je dit kenbaar maken door middel van een klachtenbrief. Ook zo’n brief wordt tot de formele zakelijke brieven gerekend.

 • Bevestigingsbrief

  Heb je een afspraak met iemand gemaakt en wil je deze schriftelijk bevestigen? Dat kan door middel van een bevestigingsbrief. Deze formele zakelijke Franse brief kun je het beste zo kort mogelijk houden.

Template zakelijke Franse brief

Lukt het je niet om zelf een zakelijke Franse brief op te stellen? Of wil je niet onnodig veel tijd investeren in het schrijven van zo’n brief? Maak dan gebruik van de zakelijke Franse brief template van Vertaalbureau Perfect. Wanneer je voor deze optie kiest, weet je zeker dat je een formele Franse brief stuurt die van top tot teen goed in elkaar zit.

Formele zakelijke mail

Vroeger verliep veel communicatie nog via de post, maar tegenwoordig wordt er steeds vaker per e-mail gecommuniceerd. Heb je regelmatig contact met iemand in Frankrijk, maar ken je hem of haar niet goed? Dan stuur je een zakelijke formele mail. Omdat veel mensen niet weten hoe ze zo’n mail opstellen en/of versturen, vertelt Vertaalbureau Perfect je hier alles wat je moet weten over een formele zakelijke mail in het Frans.

Onderwerp en manier van versturen

Voordat je begint met het schrijven van een zakelijke mail in het Frans, moet je allereerst een aantal velden invullen. Te beginnen met de ontvanger. In deze regel vul je het mailadres in van de persoon aan wie de mail gericht is. Vervolgens ga je door naar de onderwerpregel. Zorg ervoor dat de ontvanger aan de hand van het onderwerp al weet waar jouw mail over gaat. Typ hier dus geen ellenlange zin, maar omschrijf het onderwerp in een paar woorden.

Het kan zijn dat je een Franse formele mail tegelijkertijd naar meerdere personen wilt sturen. Vul niet maar zo de mailadressen van alle ontvangers achter elkaar in, maar denk goed na over de manier van versturen. Je kunt een mail namelijk als carbon copy (cc) en als blind carbon copy (bcc) versturen. Vul je de mailadressen in de cc-regel in? Dan kan iedere ontvanger zien aan wie de mail allemaal gericht is. Dit is niet het geval als je de mailadressen in het bcc-veld invult. Ontvangers zien dan alleen dat de mail van jou afkomstig is, maar niet wie hem nog meer hebben ontvangen.

Aanhef zakelijke Franse mail

Omdat je een mail digitaal verstuurt, is het niet nodig om de adresgegevens van de afzender en de ontvanger in te vullen. Ook de datum is overbodig, want deze wordt automatisch aan de mail toegevoegd. Vandaar dat je direct kunt beginnen met de aanhef. Aangezien het hier om een zakelijke Franse mail gaat, kies je voor een formele aanhef. Hieronder staan een aantal manieren waarop je een zakelijke mail in het Frans kunt beginnen.

 • Madame Dupont,
 • Monsieur Blanc
 • Madame/Monsieur,

Openingszinnen en reden van schrijven

Bij een zakelijke mail val je na de aanhef eigenlijk direct met de deur in huis. Je geeft namelijk aan wat de reden is dat je de mail stuurt. Hier volgen een paar voorbeelden van manieren waarop je de reden van schrijven aan kunt geven:

 • ‘Je voudrais vous poser les questions suivantes …’ (Ik zou u de volgende vragen willen stellen …)
 • ‘Je vous remercie pour votre lettre du …’ (Ik wil u bedanken voor uw brief van (datum) …)
 • ‘Je prends la liberté de vous écrire pour …’ (Ik neem de vrijheid om u te schrijven …)

Het is belangrijk om de reden van schrijven zo kort en bondig mogelijk toe te lichten. De ontvanger hoeft hierdoor niet eerst door een ellenlange tekst heen om te begrijpen waarom je de mail stuurt. Houd een zakelijke Franse mail daarom altijd zo kort mogelijk.

Afsluiting zakelijke Franse mail

In het Nederlands gebruiken we vaak ‘met vriendelijke groet(en)’ als afsluiting van een formele zakelijke mail. Ook in het Frans kun je een formele mail op deze manier afsluiten. Doe dit alleen als je de naam van de ontvanger kent. Als je voor het eerst een mail naar de persoon in kwestie stuurt, gebruik je ‘salutations distinguées’. Hebben jullie al eerder contact per mail gehad? Dan kun je ‘sincères salutations’, ‘cordiales salutations’ of ‘meilleures salutations’ gebruiken.

Vraag je de ontvanger om iets, zoals een reactie? Dan kun je de afsluiting gebruiken om hem of haar bij voorbaat al te bedanken. Hierdoor vergroot je de kans dat je snel een antwoord krijgt. In dat geval kun je ‘je vous remercie d’avance’ (ik wil u bij voorbaat bedanken) gebruiken. Onderaan een zakelijke mail in het Frans zet je altijd jouw voor- en achternaam.

Aantal tips voor zakelijke mail in het Frans

Heb je de bovenstaande tekst doorgelezen? Dan weet je inmiddels aardig goed waar een zakelijke mail in het Frans aan moet voldoen. Toch biedt dit geen garantie dat je bij het schrijven niet tegen problemen aanloopt. Om de kans hierop tot een minimum te beperken, geeft Vertaalbureau Perfect je 6 tips die van pas komen bij het opstellen van een Franse zakelijke mail.

 1. Besteed aandacht aan de structuur van de mail. Door een goede structuur wordt jouw zakelijke mail namelijk een stuk overzichtelijker.
 2. Vermijd onnodig lange en ingewikkelde zinnen.
 3. Draai niet op de hete brij heen, maar kom snel to-the-point.
 4. Spreek de ontvanger altijd op een formele manier aan. Gebruik dus geen ‘tu’ in een zakelijke Franse mail, maar ‘vous’.
 5. Stap pas over op een meer informele manier van communiceren als de ontvanger dit ook doet.
 6. Vergeet niet om de e-mail nog eens helemaal door te lezen voordat je hem verstuurt.

Template zakelijke Franse mail

Met behulp van de bovenstaande tekst ben je waarschijnlijk in staat om een zakelijke mail in het Frans te versturen. Is dit niet het geval? Download dan de formele Franse mail template van Vertaalbureau Perfect. De mail heeft dan al de juiste opzet, waardoor je zelf alleen nog maar de tekst in hoeft te voeren. Het versturen van een Franse zakelijke mail kost je op zo (veel) minder tijd dan wanneer je de mail van begin af aan zelf op moet bouwen.

Informeel schrijven in het Frans

Informeel schrijven in het Frans is het tegenovergestelde van formeel schrijven in het Frans. Je kiest voor deze schrijfwijze wanneer je een brief of mail naar iemand stuurt die je kent, zoals een familielid vriend of geliefde. Eén van de belangrijkste verschillen met formeel schrijven in het Frans is dat je de ontvanger bij informeel schrijven aan mag spreken met ‘tu’ (jij) in plaats van ‘vous’ (u). Wil je formeel schrijven in het Frans, maar weet je niet hoe je dit doet? Vertaalbureau Perfect vertelt je alles wat je hierover moet weten. We besteden niet alleen aandacht aan een informele brief, maar ook aan een persoonlijke en informele mail.

Informele brief

Wil je een brief sturen naar iemand die je kent of die op hetzelfde niveau staat als jij ? Dan stuur je geen formele, zakelijke brief, maar een een informele brief. Omdat je de ontvanger kent, mag je hem of haar op een persoonlijke manier aanspreken. Als je nog niet eerder een informele brief in het Frans geschreven hebt, weet je misschien niet hoe je dit aanpakt. Om te voorkomen dat je de verkeerde aanpak kiest, bieden wij je de helpende hand.

De opbouw van een informele en persoonlijke brief

Omdat een informele brief in het Frans persoonlijk van aard is, denk je misschien dat je zelf de opbouw mag bepalen. Helaas is dit niet het geval, want ook voor een persoonlijke Franse brief is er namelijk een vaste opbouw. Benieuwd hoe de opbouw eruit ziet? Hieronder staan de verschillende onderdelen op een rijtje. Na deze opsomming gaan we verder in op een aantal van deze onderdelen.

 1. Datum en eigen woonplaats
 2. Aanhef
 3. Inhoud
 4. Afsluiting
 5. Ondertekening

Aanhef van een persoonlijke Franse brief

De aanhef volgt bij een persoonlijke Franse brief na de regel met de datum waarop de brief geschreven is en de woonplaats van de schrijver. Voor de meeste informele brieven wordt het Franse woord voor ‘beste’ of ‘lieve’ gebruikt: ‘cher’. De manier waarop je dit woord schrijft, hangt af van de ontvanger(s). Hieronder laten we je zien welke vorm van ‘cher’ je in welke situatie gebruikt.

 • Mannelijke ontvanger: cher
 • Vrouwelijke ontvanger: chère
 • Groep: chers

Door de bovenstaande tekst denk je misschien dat de aanhef van een informele Franse brief altijd een vorm van ‘cher’ moet bevatten, maar dat is niet het geval. Je kunt zo’n brief ook ‘gewoon’ beginnen met ‘bonjour’ of ‘salut’, eventueel gevolgd door de naam van de ontvanger. Veel mensen kiezen voor de voor- en achternaam, maar dit hoeft niet. Aangezien je de ontvanger van de brief persoonlijk kent, mag je ook alleen zijn/haar voornaam boven de brief zetten.

Inhoud

De inhoud komt bij een persoonlijke Frans brief altijd na de aanhef. Dit deel kun je gebruiken om informatie te geven, maar je kunt ook om informatie van de ontvanger vragen. Wil je een lange informele Franse brief schrijven? Overweeg dan om de tekst in te delen in alinea’s. In tegenstelling tot een zakelijke brief is dit weliswaar geen vereiste, maar jouw brief wordt een stuk overzichtelijker wanneer je dit wel doet. Bovendien maak je het voor de ontvanger makkelijker om de brief te lezen wanneer je deze indeelt in verschillende alinea’s.

Weet je niet zo goed hoe je de inhoud van een Franse informele brief moet beginnen? Vertaalbureau Perfect heeft hier een viertal opties voor je op een rijtje gezet:

 • ‘Merci de la lettre’ (Bedankt voor je brief)
 • ‘Je t’écris pour …’ (Ik schrijf je omdat …)
 • ‘Je cherche un …’ (Ik zoek een …)
 • ‘Mes félicitations pour …’ (Gefeliciteerd met …)

Afsluiting van een persoonlijke Franse brief

Evenals een zakelijke brief eindigt ook een persoonlijke brief in het Frans met een afsluiting. Je sluit zo’n brief alleen wel op een minder formele wijze af dan een zakelijke brief. Weet je niet goed hoe je een persoonlijke Franse brief af moet sluiten? Overweeg dan eens om één van de onderstaande voorbeelden te gebruiken.

 • ‘J’attends ta prochaine lettre’ (Ik wacht op je volgende brief)
 • ‘Écris-moi vite!’ (Schrijf me snel)
 • ‘A bientôt!’ (Tot gauw)
 • ‘Dis bonjour à tes parents’ (Doe de groeten aan je ouders)
 • ‘Mes parents te saluent’ (De groeten van mijn ouders)

Template informele en persoonlijke Franse brief

De regels voor een informele en persoonlijke Franse brief zijn minder streng dan die van een zakelijke brief. Hierdoor is het schrijven van zo’n brief makkelijker. Toch kan het zijn dat je niet precies weet hoe je te werk moet gaan. Als je nog wel wat hulp kunt gebruiken, biedt onze template voor een informele en persoonlijke Franse brief misschien uitkomst. Doordat je alleen na hoef te denken over de tekst en niet over de opbouw, wordt het een stuk makkelijker om een informele brief in het Frans op te stellen.

Persoonlijke en informele Franse mail

Er zijn nog maar weinig mensen die een informele brief in het Frans versturen. Het versturen van een mail is namelijk een stuk makkelijker en sneller. Wil je contact leggen met een familielid, vriend of kennis in Frankrijk? Dan stuur je hem of haar een persoonlijke en informele Franse mail. Vertaalbureau Perfect laat je hieronder zien hoe je zo’n mail opbouwt.

Aanhef

Waar je een persoonlijke Franse brief vaak begint met de datum van schrijven en de woonplaats van de schrijver, wordt dit bij een informele Franse mail meestal achterwege gelaten. Zo’n mail begint doorgaans direct met de aanhef. Om je te laten zien hoe de aanhef van een Franse persoonlijke mail eruit kan zien, volgen hier een aantal voorbeelden:

 • Salut Michèl
 • Bonjour Mireille
 • Cher Lucien
 • Chère Madeleine
 • Chers amis

Inhoud

Nadat je de ontvanger van de mail begroet hebt, begin je met de inhoud. Net als bij een formele mail geef je hierin aan wat de reden is dat je de mail stuurt. Dit kan een reactie zijn op de mail van de ander, maar je kunt iemand ook bedanken voor iets wat je van hem of haar ontvangen hebt. Je kunt ook een persoonlijke mail in het Frans sturen als je benieuwd bent hoe het met de ontvanger gaat.

Het taalgebruik van een informele mail is persoonlijk. Staat de ontvanger van de mail dicht bij jou? Of is hij of zij van dezelfde leeftijd? Spreek hem of haar dan aan met ‘tu’. Wanneer de ontvanger iemand is die verder van je af staat of ouder is, kun je beter ‘vous’ gebruiken. Laatstgenoemde aanspreekvorm gebruik je ook als je een persoonlijke Franse mail stuurt aan meerdere personen tegelijkertijd, zoals een groep vrienden of vriendinnen.Heb je nog geen geschikte zin gevonden om de inhoud van een informele mail in het Frans mee te beginnen? Kijk dan eens naar de onderstaande voorbeelden. Mogelijk helpt dit je op weg.

 • ‘Merci pour ton mail’ (Bedankt voor je mail)
 • ‘Merci pour l’invitation’ (Bedankt voor de uitnodiging)
 • ‘Comment vas-tu?’ (Hoe gaat het met je?)

Afsluiting

Een persoonlijke mail in het Frans, Duits, Engels, Portugees of Pools is niet compleet zonder afsluiting. Vaak gebeurt dit met een korte groet. Hieronder vind je een aantal manieren waarop je een persoonlijke mail in het Frans af kunt sluiten.

 • ‘Au revoir’ (Tot ziens)
 • ‘Gros bisous’ (Kusjes)
 • ‘Je t’embrasse (Liefs)
 • ‘Salut!’ (Doei!)
 • ‘A bientôt!’ (Tot gauw!)

Ondertekening

Wie denkt dat de afsluiting het einde van een informele Franse mail is, heeft het mis. Je eindigt zo’n mail namelijk altijd met een ondertekening. Omdat het hier om een persoonlijke mail gaat, volstaat het om te eindigen met jouw eigen naam. Kies bijvoorbeeld één van de afsluitingen die we hierboven noemden, zet hier een komma achter en typ jouw (voor)naam. Wanneer je dit gedaan hebt, is de mail klaar om verstuurd te worden.

Template voor een persoonlijke Franse mail (informeel)

De eisen voor een persoonlijke Franse mail zijn weliswaar minder streng dan die van een formele mail in het Frans, maar toch zijn er genoeg mensen die moeite hebben met het opstellen ervan. Geldt dit ook voor jou? Download dan de template van Vertaalbureau Perfect voor een persoonlijke Franse mail. Hierdoor loop je niet langer tegen problemen aan bij het opstellen en versturen van een informele mail in het Frans.

Vertaalbureau Perfect kan je helpen bij een Franse brief of mail

Op deze pagina is vrijwel alles behandeld waar je rekening mee moet houden bij het opstellen van een formele en informele Franse brief of mail. Hierdoor ben je in principe in staat om zelf een persoonlijke of zakelijke Franse brief of mail te versturen. Loop je toch nog tegen problemen aan? Dan kan Vertaalbureau Perfect je helpen. De native speakers van ons gespecialiseerde Franse vertaalbureau kunnen voor jou een foutloze formele of informele Franse brief of mail opstellen.

Veelgestelde vragen over het formeel en informeel schrijven in het Frans

Een zakelijke brief schrijf je op formele wijze. Dit betekent dat je de ontvanger aanspreekt met ‘vous’ (u) in plaats van ‘tu’ (jij). De opbouw van een formele brief in het Frans ziet er zo uit: adres afzender - adres ontvanger - datum - aanhef - inleiding - vervolg - afsluiting - ondertekening.

Wanneer je een zakelijke Franse brief stuurt, noteer je altijd eerst het adres van de afzender, het adres van de ontvanger en de datum. Vervolgens begin je met de aanhef. Bij informele Franse brieven gebruik je ‘monsieur’ of ‘madame’ eventueel gevolgd door de achternaam. Wanneer je het geslacht niet weet, is de aanhef ‘monsieur, madame’.

Het is belangrijk om in een formele Franse brief in ieder geval de reden voor schrijven te benoemen. Dit kun je het beste al in de inleiding aangeven. Het vervolg kun je gebruiken voor andere zaken die je onder de aandacht wilt brengen bij de ontvanger. Na het vervolg komt de afsluiting en tot slot onderteken je de brief.

De laatste alinea van een Franse zakelijke brief wordt ook wel de afsluiting genoemd. Je kunt dit onderdeel gebruiken om al het bovenstaande nog eens samen te vatten of de ontvanger vragen om contact met je op te nemen of een andere actie uit te voeren. Als de afsluiting op papier staat, onderteken je de brief op formele wijze.

De schrijfstijl van een zakelijke Franse mail is formeel. Je spreekt de ontvanger dus niet aan met ‘tu’ (jij), maar met ‘vous’ (u). Houd zinnen zo kort en bondig mogelijk en zorg voor een goede en duidelijke structuur. Draai bovendien niet om de hete brij heen, maar kom zo snel mogelijk to-the-point.

Je kunt een zakelijke Franse mail afsluiten met ‘salutations distinguées’, wat de Franse vertaling van ‘met vriendelijke groet(en)’ is. Als je voor het eerst contact hebt met de ontvanger gebruik je sincères/cordiales/meilleures salutations’. Wie de ontvanger bij voorbaat wil bedanken, kan een zakelijke Franse mail afsluiten met ‘je vous remercie d’avance’.

Voor een informele brief in het Frans gebruik je een persoonlijke schrijfwijze. Doordat je de ontvanger vaak persoonlijk kent, spreek je hem of haar aan met ‘tu’ (jij) in plaats van ‘vous’ (u). De opbouw van zo’n brief ziet er als volgt uit: datum en eigen woonplaats - aanhef - inhoud - afsluiting - ondertekening.

De afsluiting van een persoonlijke brief in het Frans is altijd minder formeel van aard dan die van een zakelijke brief. Je kunt zo’n brief bijvoorbeeld afsluiten met ‘A bientôt’ (tot ziens) of ‘Écris-moi vite!’ (schrijf me snel).

Als je niet weet hoe de ontvanger van een Franse mail heet, kun je naar het geslacht kijken. De aanhef van een mail aan een man begint met ‘monsieur’, terwijl een mail aan een vrouw begint met ‘madame’. Wanneer ook het geslacht onbekend is, gebruik je ‘monsieur, madame’.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.