Iedereen heeft in een gesprek, discussie of overleg wel eens te maken met miscommunicatie, als het gaat om een overleg met internationale partijen of partijen met een andere achtergrond. Dit zorgt voor een belemmering in de communicatie. De officiële naam voor dit probleem is: ‘taalbarrière’. Het gaat om het onvermogen om elkaars boodschap te begrijpen. Een taalbarrière kan ook spelen tussen verschillen in cultuur en opleiding. Het gaat niet enkel om het verschil in taal.

Omgaan met verschillende achtergronden

Om een taalbarrière te minimaliseren moet je je bewust zijn van een aantal punten. Kennis van andere culturen is nodig om deze beter te begrijpen. Een essentieel onderdeel van interculturele communicatie is weten met wie je het waar over hebt. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kennis over culturele achtergronden een positieve invloed heeft op zakelijk overleg en prestatie.

Doe onderzoek

De meeste misverstanden in communicatie hebben twee duidelijke oorzaken:

  • Een verschil in sociale betekenis
  • Een verschil in intonatie

Om een intercultureel gesprek vloeiend te laten verlopen is het verstandig je vooraf in te lezen over de culturele en sociale achtergrond van je gesprekspartner. Een succesvolle manier van communicatie ontstaat door het doen van een klein onderzoek. Laat relevante, specifieke informatie vertalen door een professional.

De voorwaarden voor succes

Iets kan als interculturele communicatie omschreven worden als taal en cultuurverschil relevant zijn voor het verloop van de communicatie. Stuur een duidelijke en meertalige agenda en planning als een internationaal overleg op het programma staat. Een taalbarrière kan een belemmering zijn. Interculturele communicatie kan enkel succesvol zijn wanneer je beschikt over de volgende eigenschappen:

  • Inzicht
  • Veel geduld
  • Herkennen van verschillen in interpretatie en gedrag
  • Inzet om elkaar te begrijpen
  • Gebruik van universele non-verbale communicatie
  • Het lef om te vragen of je iets goed hebt begrepen

Beïnvloeden met en zonder woorden

Taal is in feite het uitdrukking geven aan identiteit en het beïnvloeden met en zonder woorden. Zo kan door een slechte woordkeuze alles verkeerd worden opgevat. Gebruik daarom zo weinig mogelijk vaktaal. Ook speelt taalbeheersing mee in het succes. Een ruime woordenschat en juist gebruik van grammatica helpen bij goede communicatie.

Al met al is een goede voorbereiding van belang. Onderzoek doen, je inleven en goed gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie verminderen een taalbarrière. Zo maak je een intercultureel overleg succesvol en de moeite waard.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.