Het Duits. Vrijwel iedere Nederlander heeft in zijn middelbare schooltijd deze taal in het vakkenpakket gehad. Met wisselende motivatie werden de lessen Duits gevolgd, waarin de bekende naamvallen over het algemeen als minder spannend werden ervaren, soms zelfs als hoogst irritant. Sommige Duitsers vinden het Nederlands maar een dialect van het Duits. Echter komen de Duitsers met deze mening vaak bedrogen uit, doordat woorden die ogenschijnlijk bijna hetzelfde zijn door een lichtelijk klankaanpassing toch danig kunnen verschillen. Te denken valt aan het Duitse ‘Meer' en ‘See' in vergelijking met het Nederlandse ‘Zee' en ‘Meer'. Maar ook Nederlanders vallen vaak in de valkuil van het onderschatten van de Duitse Taal, tot op hoog niveau. Een niet nader genoemde Nederlandse oud-minister heeft naar verluid de uitspraak ‘Es freut mich, Sie zu mieten' gedaan naar een dame aan dezelfde tafel tijdens een banket. Pijnlijk hierin is, dat de vertaling van het laatste stuk toch heel anders zal zijn geweest dan de bedoeling van de betrokken oud-minister. Vertaald: ‘Het verheugt mij, u te huren'. Het zal toch heel andere en ietwat beledigende associaties met zich mee hebben gebracht bij de dame in kwestie.

Herkomst

Als je kijkt naar de herkomst van het Duits zijn er opvallende parallellen met het Nederlands. Het Nederlands en het Duits zijn taaltechnisch familie (volgens stamboom principes broer/zus), onderdeel van de Indo-Europese familie. Dit is dan ook de verklaring waarom de klanken van het Duits en het Nederlands gelieerd zijn. Ook de aanzet tot een eenzijdige taal kwam in het begin van de renaissance toen er een aantal bijbels werd vertaald vanuit het Latijn. In Duitsland werd dat door niemand minder dan Martin Luther gedaan, al is zijn vertaling naar het Duits gebaseerd geweest op de regionale Duitse variant waar hij op dat moment bivakkeerde, van Thüringen, waar het zogeheten Middel-Duits werd gesproken. Wel is mede door de boekdrukkunst dit tot het nationale schriftelijke Duits verworden. Deze schriftelijke taal is echt vastgelegd in 1901, naar aanleiding van het eerste Duden handboek. Verder is er nog maar één wijziging geweest, in 1998.

ontstaan van de duitse taal

Opvallend is nog wel dat het Duits nog een flink aantal dialectische varianten kent, binnen Duitsland, maar ook daarbuiten. Het is algemeen bekend dat het Duits de officiële taal is in Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein en een der officiële talen in Zwitserland, Luxemburg en België en Italië (Süd-Tirol). Mede door deze wijde verspreiding is het de grootste taal (qua aantal sprekers) in de Europese Unie met 105 miljoen mensen, en binnen Europa de nummer twee op de ranglijst van talen na het Russisch. Maar dat die Duits sprekenden elkaar altijd elkaar verstaan is lang niet altijd zo. Door de verschillende dialecten en de vroegere onenigheid over de te volgen standaard Duits, was het Duitse taalgebied tot ongeveer 1800 een grote lappendeken.

De Noord-Duitsers behandelden de Duitse Taal alsof het een complete vreemde taal was en bleven vasthouden aan het Niederdeutsch, wat sterk lijkt op het Nederlands. Het Hoog-Duits (Hoch-Deutsch) overwon toch de noordelijke weerstand en is op heden ten dage tot de standaard van het Duits uitgegroeid, maar de vroegere onenigheid heeft ervoor gezorgd dat er aardig sterke dialecten in de verschillende regio's zijn gebleven.

Duits buiten Europa

Buiten dit bekende Duitse Taalgebied spreekt men ook nog andere varianten van het Duits, bijvoorbeeld in Namibië als voormalige Duitse kolonie. Maar ook in Azië, in de voormalige Sovjet-staten Kazachstan, Kirgizië en Oezbekistan spreken bijna één miljoen mensen nog een variant van het Duits. Dit als gevolg van de deportatie van Duitssprekenden uit het gebied van de rivier de Wolga aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door massale emigratie naar o.a. de V.S. en Australië kleine Duitse dialecten ontstaan aldaar.

Het Duits is qua taal door de jaren heen gegroeid naar een volwassen en ontwikkelde taal vanuit verschillende dialecten en spreektalen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, kijkend naar de weerstand van de ‘Nederduitsers'. Compromissen hebben de taal gebracht waar het nu is, waar ook sommige onlogische zaken voor ons als Nederlanders mee te verklaren vallen.

Vertaalbureau Perfect is zoals je ziet goed op de hoogte van alle zaken die rond het Duits spelen, hoe om te gaan met een vertaling naar het Duits met in acht neming van de verschillen gebieden waar het Duits gebruikt wordt. Wil je meer weten? Je kunt altijd mailen naar info@vertaalbureau-perfect.nl.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.