Update: De NEN-EN-15038 is nu ISO-17100. Zie hier onze actuele certificeringen.

Wanneer u een vaste bezoeker of klant bent van ons vertaalbureau bent u ongetwijfeld de term ‘EN-15038’ tegengekomen. Wellicht weet u ook dat het een kwaliteitskeurmerk betreft. Maar wist u dat minder dan 1% van alle Nederlandse vertaalbureaus EN-15038 gecertificeerd is?

Algemeen

EN 15038 is het Europese kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus. Sinds 2006 vervangt het alle nationale normen binnen de vertaalbranche. De certificering voor vertaalbureaus is een initiatief van het Europese normalisatie-instituut CEN en de Europese vereniging van vertaalbureaus EUATC. De Nederlandse versie van de EN-15038 betreft de NEN-EN-15038. Kiwa Nederland B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de audit en certificering van de NEN-EN-15038 norm.

Andere kwaliteitskeurmerken

Vóór de invoering van de EN 15038 norm in 2006 hanteerden vertaalbureaus de norm ISO 9001. Echter is de ISO 9001 een algemene norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en spitst zich dus niet specifiek toe op vertaaldiensten. Daarnaast biedt een ISO 9001 certificering (in tegenstelling tot de NEN-EN-15038 certificering) niet per definitie een kwaliteitsgarantie voor de geleverde diensten. De ISO 9001 norm stelt slechts dat een organisatie volgens een afgesproken manier aan kwaliteitsmanagement doet.

Onderdelen van de NEN-EN-15038

De NEN-EN-15038 is één van de belangrijkste belangrijkste toegevoegde waarde voor een vertaalbureau. De in de norm gestelde eisen gelden voor zowel de kwalificatie van vertalers en correctoren als voor interne bedrijfsprocessen. Alle stappen binnen de bedrijfsvoering van een vertaalbureau en binnen het vertaalbureau dienen controleerbaar en transparant te zijn. De NEN-EN-15038 norm is onderverdeeld in drie onderdelen, dit zijn:

- Basisvereisten op het gebied van human resources en vertaalprocessen
- Relatie tussen de klant en de aanbieder van vertaaldiensten
- Procedures voor vertaaldiensten

In de sectie ‘De basisvereisten Human Resources en vertaalprocessen’ wordt beschreven over welke competenties vertalers en andere betrokkenen dienen te beschikken bij een project. Ook worden er strenge eisen gesteld aan de gebruikte technologieën binnen de organisatie zoals vertaaltools en communicatiemiddelen.

‘Relatie tussen de klant en de aanbieder van vertaaldiensten’ beschrijft het stappenplan van het proces vanaf het aanvragen van een offerte tot aflevering van het vertaalde werk aan de klant.

Tot slot zijn er nog aantal procedures die vertaaldiensten dienen te hanteren. Zo wordt onder andere gesteld dat het vertaalbureau moet beschikken over gedocumenteerde procedures van het gehele offerte traject.

KIWA Nederland

De NEN-EN-15038 norm is opgesteld door KIWA Nederland B.V. KIWA is een internationaal opererend bedrijf wat zich bezig houdt op het gebied van kwaliteitszorg. Het bedrijf is voortdurend bezig om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Wilt u weten welke vertaalbureaus over een NEN-EN-15038 certificaat beschikken, ga dan naar deze website en vul bij Norm ‘15038’ in.

Conclusie
Concluderend kan gezegd worden dat wanneer u gegarandeerd wilt zijn van hoge kwaliteit vertalingen, kies dan voor een vertaalbureau welke beschikt over een NEN-EN-15038 certificering.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.