Zonder heldere communicatie, zowel intern als extern, zal een organisatie het niet lang volhouden. Ook bij internationaal zakendoen is communicatie van cruciaal belang. Communiceren in of met een anderstalige doelgroep is echter een andere tak van sport. Denk bijvoorbeeld aan taalbarrières die opgelost moeten worden. Daarnaast bestaan er ook cultuurverschillen die het communicatieproces bemoeilijken.

Misverstanden door gebrekkige communicatie

In een onderzoek van de Europese Commissie onder exporterende MKB-ers verklaarde ruim één op de tien weleens contracten zijn misgelopen door gebrekkige kennis van de desbetreffende taal.
Maar liefst 37 van de bijna 200 bedrijven raamden hun misgelopen potentiële omzet op een bedrag tussen de 8,5 en 13,5 miljoen euro. Nog eens 54 bedrijven liepen tussen de 16,5 en 25,3 miljoen euro mis. Een selecte groep van 10 bedrijven bevestigden zelfs dat ze wel eens contract van boven de 1 miljoen euro zijn misgelopen door beperkte talenkennis.

Redenen waarom deze bedrijven potentiële omzet misliepen waren zeer uiteenlopend:

 • Het personeel sprak de taal niet
 • Aan verzoeken om informatie of offertes werd geen vervolg gegeven
 • Gebrekkig zelfvertrouwen bij het gebruik van de vreemde taal
 • Problemen bij buitenlandse telefoongesprekken
 • Vertaal- of tolkfouten
 • Gebrek aan culture affiniteit
 • Engels alleen is niet voldoende

Het Engels is de meest gestudeerde vreemde taal in de wereld. Daarnaast is het ook de overheersende taal in de handelswereld. Met Engels kom je dus al een heel eind… Toch kan het verstandig zijn om jouw communicatie ook in andere talen te voeren.

Voor het leggen van het eerste contact is het Engels vaak voldoende. Wil je echter een lange termijnrelatie opbouwen, dan is het verstandig om de desbetreffende taal en cultuur als kennis op te nemen.
Zakendoen met Latijns-Amerikaanse landen is in de meeste gevallen zelfs niet mogelijk met Engels. In bijna al deze landen wordt uitsluitend Spaans en/of Portugees gesproken. Ook in Europa zijn er landen waar nauwelijks Engels wordt gesproken.

Zie de onderstaande talenverdeling welke geldt voor Europa:

Cultuurverschillen

Cultuur kan gedefinieerd worden als ‘een gemeenschap van mensen de zich verbonden voelen dor dezelfde rituelen, waarden, helen en symbolen.’ Cultuurverschillen worden vaak vergeten, of men gaat er vanuit dat hun eigen gewoontes universeel zijn. Niets is minder waar… De volgende cultuuraspecten zijn van essentieel belang bij het zakendoen met buitenlandse partners:

 • Het aanspreken van mensen
 • Het omgaan met geslacht en leeftijd
 • Het omgaan met autoriteit
 • Besluitvormingsprocessen
 • Persoonlijke ruimte
 • Materiële eigendom

Taalmaatregelen

In de tabel hieronder van een onderzoek uit 2006 staat aangegeven welke taalmaatregel in hoeverre invloed heeft gehad op het aantal verkopen in het buitenland.
Het aantrekken van medewerkers met taalvaardigheden zorgde voor een procentuele stijging van 16,6.
Zoals je kunt zien heeft het inschakelen van professionele vertalers een behoorlijke positieve impact op het bedrijfsresultaat (een gemiddelde stijging van 7,4%).

Concluderend kan gezegd worden dat het aantrekken van medewerkers met taalvaardigheden, het inschakelen van professionele vertalers en het uitdenken van een goede taalstrategie een absolute must is wanneer je zaken gaat doen met het buitenland. Daarnaast dien je rekening te houden met eventuele cultuurverschillen. Een oplossing hiervoor is het werven van moedertaalsprekers.

Bronnen: Taalhandleiding voor het Europese bedrijfsleven, ELAN onderzoek 2006

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.