Op de aarde worden ontelbaar veel verschillende talen of varianten op talen gesproken. In de loop van tijd zijn enkele van deze talen in vergetelheid geraakt, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat ze uitstierven. Hoe kan een taal uitsterven? Hier zijn meerdere redenen voor te bedenken. De voornaamste reden voor het uitsterven van talen is het gevolg van verschuiving in machtspositie.

Talen uit de oudheid

Zo werd in het Romeinse rijk onder de elite Oudgrieks gesproken. Oudgrieks was tevens gangbaar als internationale taal in die tijd. Na de val van het Romeinse rijk stierf het Oudgrieks echter uit en kan het tegenwoordig als dode taal worden bestempeld. In geïsoleerde Griekse gemeenschappen rondom de Zwarte Zee zijn er nog mensen die een variant lijkende op het Oudgrieks spreken.

Een andere uitgestorven taal, wellicht de bekendste, is het Egyptisch. Egypte gold net als Rome en Griekenland als één van de meest ontwikkelde culturen in de Oudheid. Het is de oudste geschreven taal die bij eenieder bekend is, namelijk de hiërogliefen. Het Egyptisch werd gesproken tot ongeveer 700 voor Christus. Tegenwoordig wordt er een vereenvoudigde variant van Arabisch gesproken, het zogeheten Egyptisch-Arabisch.

Onlangs uitgestorven

Een taal die nog geen drie jaar geleden is uitgestorven betreft het Eyak, een Indiaanse taal die vroeger in Alaska werd gesproken. Marie Smith uit Cordova was de enige moedertaalspreekster van het Eyak. Zij stierf echter in 2008 en nam de taal daarmee haar graf in. Het tegenwerken van Indiaanse talen door de Amerikaanse overheid heeft er toe geleid dat het Eyak uitstierf en overige Indiaanse talen nog in zeer kleine getale gesproken worden.

Overige 'dode' talen

Andere talen die de tijd ook niet overleefd hebben zijn het Gotisch, het Oudpruisisch, het Oudkerkslavisch en het Cornisch.

Ons vertaalbureau en haar vertalers houden zich echter bezig met vertalingen naar talen die tegenwoordig (nog?) wel worden gesproken.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.