Nederlanders die de Spaanse taal willen leren, gaan vaak vol goede moed aan de slag met de Spaanse woordenschat en grammatica. Dit is noodzakelijk om je goed uit te kunnen drukken in deze taal, maar het is zeker niet het enige waar jij je mee bezig moet houden. De uitspraak is namelijk minstens zo belangrijk. Als je niet weet hoe jij je verstaanbaar maakt in het Spaans, is het een flinke uitdaging om een gesprek te voeren met een Spanjaard. Reden genoeg om ook aan je Spaanse uitspraak te werken. Omdat veel mensen niet weten hoe zij dit aanpakken, schiet Vertaalbureau Perfect te hulp. Op deze pagina lees je namelijk alles wat je moet weten over de Spaanse uitspraak.

Waar moet je op letten bij de uitspraak in het Spaans?

Spreek je Spaanse woorden op de verkeerde manier uit? Dan begrijpt een Spanjaard je misschien verkeerd. Het is zelfs de dat hij je met gefronste wenkbrauwen aankijkt, omdat hij geen idee heeft waar je het over hebt. Reden genoeg om voldoende aandacht te besteden aan je uitspraak in het Spaans.

Als jij je mondeling goed verstaanbaar wilt maken in het Spaans, moet je allereerst weten dat sommige letters op een speciale manier uitgesproken worden. Neem bijvoorbeeld de letter ‘g’. Deze letter kun je zowel op een harde als zachte manier uitspreken. Spanjaarden gebruiken een harde ‘g’ wanneer deze voorafgaat aan een ‘e’ of ‘i’. De ‘g’ wordt zacht uitgesproken in combinaties als ‘ga’, ‘gue’, ‘gui’, ‘go’ en ‘gu’. Ook de uitspraak van de ‘c’ en ‘z’ verschilt. Deze letters worden vaak uitgesproken als ‘s’, behalve in combinaties met ‘za’, ‘ce’, ‘zo’ en ‘zu’. Dan spreken Spanjaarden deze letter uit als de ‘th’ in het Engelse woord ‘think’.

Wie denkt dat alleen medeklinkers anders uitgesproken worden, heeft het mis. Spanjaarden spreken sommige klinkers namelijk ook op een andere manier uit dan je op voorhand zou verwachten. In tegenstelling tot Nederland kennen ze in Spanje bijvoorbeeld geen korte en lange klinkers. De klank van de letters ‘a’, ‘e’ en ‘o’ ligt vaak ergens tussen de lange en korte klank in die we in het Nederlands gebruiken. De ‘i’ wordt op zijn beurt uitgesproken als ‘ie’ en de ‘u’ als ‘oe’. In bepaalde combinaties wordt de ‘u’ overigens helemaal niet uitgesproken, zoals bij ‘que’ en ‘qui’. Verderop op deze pagina vind je een handige overzicht met de manier waarop alle letters uit het Spaanse alfabet uitgesproken worden. Dit helpt je vast en zeker bij Spaans leren.

De klemtoon in de Spaanse taal

Om te bepalen hoe je een Spaans woord precies uitspreekt, kijk je naar de klemtoon. Als je nog maar weinig kennis hebt van deze taal, vind je het misschien lastig om in te schatten waar de klemtoon van een woord precies ligt. Gelukkig kun je dit in het Spaans relatief makkelijk bepalen. Dit kun je namelijk herleiden aan de letter waarop een woord eindigt. Bij Spaanse woorden die op een ‘-s’, ‘-n’ of klinker eindigen, ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Wanneer het woord op een andere letter eindigt, ligt de klemtoon op de laatste lettergreep. In de volgende tabel laten we je het verschil zien aan de hand van een aantal voorbeelden. Om het nog duidelijker te maken, hebben we het gedeelte waarop de klemtoon ligt telkens onderstreept.

Klemtoon op voorlaatste lettergreep (eindigt op een ‘-s’, ‘-n’ of klinker)Klemtoon op laatste lettergreep
(eindigt op een andere letter)
banco (bank)ordenador (computer)
lata (kan)hotel (hotel)
zapato (schoen)salud (gezondheid)
bandera (vlag)bailar (dansen)
dentiste (tandarts)Madrid (Madrid)
libros (boeken)cantar (zingen)

Net als voor veel andere regels in de Spaanse woordenschat en grammatica geldt er ook op deze regel weer een uitzondering. In veel Spaanse woorden staat er namelijk een streepje naar rechts (accent aigu, of acento agudo in het Spaans) op een klinker. Wanneer dit het geval is, ligt de klemtoon altijd op de lettergreep waar de klinker met het streep deel van uitmaakt. In het onderstaande lijstje zie je een aantal woorden waar dit voor geldt. Ook hier hebben we de lettergreep waarop de klemtoon ligt voor het gemak weer onderstreept.

  • fútbol (voetbal)
  • tefono (telefoon)
  • información (informatie)
  • piz (potlood)
  • inglés (Engels)
  • interés (rente)

Spaanse uitspraak van het alfabet

Ondanks dat ze in Spanje hetzelfde alfabet gebruiken als in Nederland, worden veel letters op een andere manier uitgesproken. Om goed te kunnen communiceren met Spanjaarden is het handig om te weten wat de Spaanse uitspraak van de verschillende letters is. In de tabel hieronder maken we duidelijk hoe je de letters van het Spaanse alfabet precies uitspreekt. We beginnen met de klinkers en gaan vervolgens door naar de medeklinkers. Tot slot behandelen we ook nog een aantal bijzondere gevallen.

Klinkers

Het Spaanse alfabet telt in totaal vijf klinkers, namelijk de ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’ en ‘u’. Waar je deze letters in het Nederlands zowel kort als lang uit kunt spreken, is dit in het Spaans niet het geval. De klank ligt ongeveer tussen de korte en lange klank in die we in Nederland voor beide letters kennen. Hieronder zie je hoe je de verschillende klinkers uitspreekt.

LetterUitspraak
aals een ‘à’ (ah)
eals een ‘è’ (eh)
ials een ‘ie’ (ieh)
oals een ‘ò’ (oh)
uals een ‘oe’ (oeh)

Medeklinkers

Het overgrote deel van het Spaanse alfabet bestaat uit medeklinkers. Ook voor deze letters geldt dat ze soms op een andere manier uitgesproken worden dan je in het Nederlands gewend bent. Om je hier bewust van te maken, laten we in de volgende tabel zien hoe de verschillende medeklinkers in het Spaans uitgesproken worden.

LetterUitspraak
bals een Nederlandse ‘b’
cals ‘k’ wanneer hij voor een ‘a’, ‘o’ of ‘u’ staat.
als ‘th’ van het Engelse ‘think’ als hij voor een ‘e’ of ‘i’ staat
dals een Nederlandse ‘d’. Aan het einde van een woord wordt de ‘d’ in het Spaans vaak weggelaten
fals een Nederlandse ‘f’
gals een harde ‘g’ (geit) als hij voor een ‘e’ of ‘i’ staat. In andere gevallen als een zachte ‘g’ (goal)
hwordt niet uitgesproken in het Spaans
jiets zachter dan de ‘g’ in het Nederlandse woord ‘groot’
kals de ‘k’ in ‘kind’
lals een Nederlandse ‘l’
mals een Nederlandse ‘m’
nals een Nederlandse ‘n’

Bijzondere gevallen

Naast de klinkers en medeklinkers kent de Spaanse taal ook nog een aantal bijzondere gevallen voor wat betreft de uitspraak. Zo kunnen woorden bijvoorbeeld een ‘ch’, ‘ll’ of ‘ñ’ bevatten. Als je aan je Spaanse uitspraak wilt werken, moet je ook weten hoe je dergelijke letters uitspreekt. Vandaar dat we ze hier ook meegenomen hebben.

LetterUitspraak
chals ‘tj’, zoals in het Nederlandse woord ‘bitje’
llals ‘lj’
ñals ‘nj’
© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.