Italianen drukken zich niet alleen uit met woorden, maar gebruiken hier ook handgebaren bij. Ze zijn soms zelfs in staat om enkel met hun handen duidelijk te maken wat ze bedoelen. Voor Italianen is het gebruik van handgebaren in de communicatie de normaalste zaak van de wereld, maar mensen van buiten Italië begrijpen vaak maar weinig van deze gebaren. Wil je Italiaans leren? Dan is het handig om je te verdiepen in de handgebaren. Om je een handje te helpen, hebben wij hier 25 gebaren op een rijtje gezet die je moet kennen.

 1. Waar heb je het over?/Wat wil je?

  We beginnen dit overzicht met het meest bekende Italiaanse handgebaar: de bewegende rechterhand waarbij de vingers en duim bij elkaar komen, waardoor de hand automatisch een kommetje vormt. Een Italiaan kan je op deze manier vragen waar je het over hebt of wat je wilt. Het is veelal een manier om irritatie of ongeloof uit te drukken. Er is zelfs een emoji van dit handgebaar: 🤌.

 2. Slim en gek of dom

  Nederlanders die met handgebaren duidelijk willen maken dat iemand gek of dom is, tikken vaak met hun wijsvinger op hun voorhoofd. In Italië betekent dit handgebaar juist dat je slim bent. Wil je met je handen aangeven dat iemand gek of dom is? Tik dan zachtjes met je wijsvinger op je slaap.

 3. Onmogelijk

  Wie zich in de Italiaanse taal en cultuur verdiept, komt vast en zeker ook het gebaar tegen waarbij beide handpalmen tegen elkaar aan worden gedrukt. Nederlanders gebruiken dit gebaar vaak als ze iets van iemand verlangen (smeken), maar in Italië betekent het toch echt iets anders. Drukt een Italiaan beide handpalmen tegen elkaar en schudt hij zijn handen verticaal heen en weer? Dan geeft hij aan dat het voor hem onmogelijk is om iets te doen.

 4. Wensen

  Een Italiaan kan zijn handpalmen ook tegen elkaar aan drukken als hij iets wil wensen. Hierdoor kan dit handgebaar nogal verwarrend zijn. Gelukkig kun je ze vrij makkelijk uit elkaar houden, want een Italiaan houdt zijn handen en armen stil voor zijn borst als hij iets wenst.

 5. Ik geloof mijn oren niet

  In plaats van zijn handen tegen elkaar aan te drukken, kan een Italiaan ze ook in een kommetje vouwen. Als hij er tegelijkertijd mee schudt, geeft hij aan dat hij zijn oren niet gelooft. Naast ongeloof gebruikt een Italiaan dit handgebaar ook om onenigheid of teleurstelling uit te drukken.

 6. Het interesseert me niet

  Misschien heb je weleens iemand met de rug van zijn hand langs de onderkant van zijn kin zien vegen. In veel culturen is dit gebaar beledigend, maar de Italiaanse taal vormt hier een uitzondering op. Als je een Italiaan met de rug van zijn hand langs zijn kin ziet vegen, maakt hij duidelijk dat het hem niet (echt) interesseert. Het lijkt een beetje alsof hij jeuk heeft, maar het betekent toch echt iets anders.

 7. Ik weet het niet

  Wil een Italiaan duidelijk maken dat hij niet weet wat er gebeurd is? Of weet hij ergens niets van af? Dan spreidt hij beide armen en laat hij je zijn handpalmen zien. Het tonen van de handpalmen wordt vaak beschouwd als een teken van onschuld. Je geeft zo bovendien aan dat je niets te verbergen hebt. Vaak worden hierbij ook de schouders opgetrokken.

 8. Zoek het uit!

  Een Italiaanse chauffeur strekt zijn arm uit om aan te geven dat iets hem niet aanstaat. De arm wordt niet recht vooruit gestoken, maar iets opzij. Hierbij wijst de handpalm naar boven. Sommige Italianen houden hun arm stil bij dit gebaar, maar vaak wordt hij 45 of 90 graden met de klok mee gedraaid. De hand bevindt zich dan bijna boven het hoofd.

 9. Ga weg

  In het Nederlands kunnen we op verschillende manieren aangeven dat we willen dat iemand weggaat. Hier gebruiken we onder meer het ‘wegwerpgebaar’ voor. Dit gebaar kennen ze ook in Italië, maar daar wordt het wel iets anders toegepast. De handpalm wijst hier niet naar voren, maar naar achteren. Wil een Italiaan dat je weggaat? Dan wuift hij zijn hand van zich af.

 10. Kom hier

  Een Italiaan gebruikt vaak een handgebaar om iemand te vragen bij hem te komen. Ze doen dit niet op dezelfde manier als we in Nederland gewend zijn. In plaats van de hand in de lucht te houden, steekt een Italiaan hem juist omlaag. Daarbij komt dat de rug van de hand naar voren wijst. De hand wordt vervolgens in de richting van het lichaam bewogen. Het is in principe het tegenovergestelde van het gebaar dat voor ‘ga weg’’ gebruikt wordt.

 11. Onuitstaanbaar

  Italianen kunnen met hun handen duidelijk maken hoe ze over je denken. Als iemand je onuitstaanbaar vindt, staan zijn onderarm en hand in een horizontale lijn en houdt hij deze tegen zijn maag. Hij maakt op deze manier duidelijk dat hij je niet kan ‘verteren’. Vandaar dat hij zijn hand en arm tegen zijn maag drukt.

 12. Angst

  Als een Italiaan bang is, houdt hij zijn hand in een kommetje met zijn vingers bij elkaar. Dit lijkt op het allereerste gebaar dat op deze pagina aan bod kwam, maar er is een belangrijk verschil. In plaats van de vingers bij elkaar te houden, opent en sluit een Italiaan deze herhaaldelijk als hij duidelijk wil maken dat hij angstig is. Dit gebaar kan ook gebruikt worden om een ander te vragen of hij bang is.

 13. Perfect!

  Wil een Italiaan je ergens voor bedanken of zijn blijk van waardering uiten? Dan gebruikt hij hier het perfect-gebaar voor. Hierbij denk je misschien aan het gebaar waarbij wijsvinger en duim een rondje vormen, maar in Italië doet men dit iets anders. De wijsvinger en duim worden namelijk wat meer aangedrukt, waardoor ze meer de vorm van een snavel dan van een rondje hebben.

 14. Let op!/Wees voorzichtig

  Italianen kijken vaak om naar een ander. Vandaar dat ze ook handgebaren hebben om iemand ergens voor te waarschuwen. Trekt een Italiaan met zijn wijsvinger de onderkant van zijn ooglid naar beneden? Dan adviseert hij je om op te letten of voorzichtig te zijn.

 15. Het is lekker

  Als je in een restaurant in Italië zit te eten, komt er ongetwijfeld een ober langs om te vragen of alles smaakt. Je kunt simpelweg met ‘si’ antwoorden, maar er is ook een handgebaar om dit uit te drukken. Vorm een pistool met je duim en wijsvinger, druk deze tegen je wang en maak hier een draaiende beweging mee. Je maakt zo duidelijk dat je het lekker vindt zonder met volle mond te praten.

 16. Ik sta erop

  Het kan soms bijzonder lastig zijn om een Italiaan op andere gedachten te brengen. Je kunt een poging wagen, maar doe dit niet als hij met zijn wijsvinger op zijn handpalm tikt. Met dit handgebaar maakt een Italiaan duidelijk dat je hem niet (meer) op andere gedachten kunt brengen.

 17. Blijf rustig

  Italianen maken zich niet snel druk. Als ze met iemand in gesprek zijn die gestrest is, bewegen ze vaak één of beide handen met gespreide vingers naar beneden. Op deze manier geven ze aan dat iemand de rust moet bewaren.

 18. Vreemdgaan

  Het opsteken van enkel de pink en wijsvinger staat in Nederland en veel andere landen bekend als het rock-'n-roll gebaar, maar in Italië betekent het iets anders. Als je deze twee vingers opsteekt richting een ander, geef je aan dat je zijn partner ervan verdenkt hoorntjes te dragen. Je beschuldigt hem/haar dan van vreemdgaan.

 19. Iemand het beste wensen

  In plaats van omhoog kun jij deze vingers ook omlaag steken. In tegenstelling tot het hoorntjesgebaar van hierboven is dit handgebaar een stuk vriendelijker. Italianen geloven dat zij het ongeluk verjagen door dit gebaar aan iemand te tonen. In principe betekent het dat ze de ander het beste wensen.

 20. Grote honger

  Houdt een Italiaan zijn rechterhand gestrekt ter hoogte van zijn middenrif, wijst zijn handpalm naar beneden en doet hij alsof hij zichzelf doormidden zaagt? Dan geeft hij aan dat hij grote honger heeft.

 21. Het is prachtig/heerlijk/geweldig

  Als een Italiaan iets prachtig, heerlijk of geweldig vindt, drukt hij dit vaak met een handgebaar uit in plaats van met woorden. Hij vouwt zijn vingertoppen naar elkaar toe, waardoor er een soort kommetje van zijn hand gemaakt wordt. Deze beweegt hij vervolgens richting zijn mond, waar de vingertoppen gekust worden. Zodra dit gebeurd is, vouwt een Italiaan zijn hand open en beweegt hij deze weer weg van zijn mond.

 22. Tot straks/tot ziens

  Italianen draaien soms twee sierlijke rondjes met hun hand, terwijl ze hun wijsvinger in de lucht hebben. Hiermee bedoelen ze in feite ‘tot straks’ of ‘tot ziens’. Meestal gaat dit gepaard met de tekst ‘a dopo’.

 23. Nee, helaas

  Vraag je een Italiaan om iets voor je te doen, maar kan hij niets voor je betekenen? Dan steekt hij zijn duim omhoog en zijn wijsvinger vooruit. Het blijft niet beperkt tot het ‘pistoolgebaar’, want de duim wordt hierbij van binnen naar buiten bewogen. In plaats van één hand kan dit gebaar ook met twee handen gemaakt worden.

 24. Genoeg!

  Als een Italiaan ergens genoeg van heeft, zegt hij ‘basta’. Het blijft meestal niet beperkt tot dit woord alleen, want tegelijkertijd veegt hij zijn handen luid hoorbaar over elkaar. Na twee of drie keer herhalen houdt hij zijn handen korte tijd bij elkaar. Vervolgens wordt de linkerhand naar links en de rechterhand naar rechts bewogen om een soort denkbeeldige lijn te trekken.

 25. Niks

  Als je een Italiaan vraagt wat er aan de hand is, kan hij ineens met zijn hand beginnen te draaien. Hij heeft zijn onder- en bovenarm in een hoek van ongeveer 90 graden, steekt zijn duim omhoog, buigt zijn wijsvinger licht en de rest van zijn vingers sterk en draait deze naar zich toe. Hiermee wil hij duidelijk maken dat er niks aan de hand is.

Handgebaren kunnen per regio verschillen

Waar je ook komt in Italië, communiceren met Italianen gaat altijd gepaard met de nodige handgebaren. De gebaren op deze pagina zijn vrij algemeen, waardoor je ze in het hele land tegenkomt. Gebruik je ze zelf, bijvoorbeeld tijdens je vakantie in Italië? Grote kans dat een Italiaan begrijpt wat je bedoelt. Naast de algemene gebaren zijn er ook handgebaren die regiospecifiek zijn. Zo gebruikt iemand uit Napels mogelijk andere gebaren om zich uit te drukken dan iemand uit Verona.

Gezichtsuitdrukking en handgebaren

Net als falsi amici (valse vrienden) kunnen ook handgebaren problemen in de communicatie veroorzaken. Dit komt vooral doordat sommige gebaren verschillende betekenissen hebben. Om te voorkomen dat een Italiaan je verkeerd begrijpt als je met je handen iets duidelijk probeert te maken, is het belangrijk dat je de juiste gezichtsuitdrukking aanneemt. Italianen kijken immers niet alleen naar het gebaar, maar ook naar je gezicht om je te begrijpen. Druk je met je gezicht iets anders uit dan je met je handen wilt zeggen? Dan kun je de woede van een Italiaan op je hals halen, bijvoorbeeld omdat je hem beledigt.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.