China heeft ongeveer net zoveel inwoners als alle landen van Europa samen. Daarom verbaast het je misschien niet dat de Chinese taal op nummer 1 staat in de top 10 meest gesproken talen ter wereld. Het gaat in dit geval niet om Hànyŭ - de officiële taal van China - maar om Mandarijn Chinees. Ondanks dat het Mandarijn een dialect is, wordt het inmiddels door ruim driekwart van de Chinezen gesproken. Benieuwd hoe dit zit? Lees dan vooral verder. Vertaalbureau Perfect is namelijk in de historie van de Chinese taal gedoken. We gaan onder meer in op het ontstaan van de Chinese taal, maar staan ook stil bij de geschiedenis van Chinese tekens en de oorsprong van het Chinese schrift.

Het ontstaan van de Chinese taal

De Chinese taal heeft een rijke historie. In 1250 voor Christus communiceerden mensen namelijk al in het Chinees met elkaar. Dit gebeurde niet in het moderne Chinees zoals we dat vandaag de dag kennen, maar in het Oud-Chinees (Archaïsch Chinees). Ondanks dat deze oude taal de nodige verschillen heeft met het hedendaagse Chinees, zijn er ook overeenkomsten. Zo maakten de oude Chinezen bijvoorbeeld ook al gebruik van een schrijfsysteem met karakters.

Omdat niet iedere Chinees destijds al de karakters kende, werden ze soms op een eigen manier geìnterpreteerd. Dit zorgde ervoor dat er een groot aantal dialecten ontstonden. Wu, Hakka, Min en Kantonees zijn voorbeelden van Chinese dialecten. De meeste van deze dialecten hebben weer eigen subdialecten, waardoor het soms behoorlijk lastig kon zijn om met elkaar te communiceren. Hierdoor ontstond er behoefte aan een gemeenschappelijke taal (pŭtōnhuà). In 1956 werd door de Chinese Staatsraad vastgesteld dat Mandarijn Chinees de nieuwe Chinese taal werd.

Chinees Mandarijn is inmiddels de officiële taal voor onderwijs, administratie en media. Dit dialect is niet helemaal nieuw, want het Mandarijn komt voort uit verschillende dialecten die in het noorden van China gesproken worden. Het dialect uit hoofdstad Beijing was de voornaamste inspiratiebron voor het Mandarijn. Mandarijn werd als standaardtaal ingevoerd omdat men China moderner en uniformer wilde maken. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen, want Mandarijn is inmiddels de moedertaal van pakweg driekwart van de Chinezen.

Geschiedenis van Chinese tekens

Tijdens de geschiedenislessen op school heb je waarschijnlijk wel geleerd dat mensen vroeger tekens gebruikten om met elkaar te communiceren. Zo werden er in de prehistorie bijvoorbeeld al rotstekeningen gemaakt. Ook de Egyptenaren communiceerden door middel van tekens met elkaar. Deze tekens kennen we ook wel als hiërogliefen. De Chinezen lijken dit overgenomen te hebben, want historici hebben antieke Chinese geschriften gevonden die duizenden jaren oud zijn en al terug gaan naar de periode voor Christus.

Vandaag de dag gebruiken Chinezen nog steeds tekens om met elkaar te communiceren, want er is geen Chinees alfabet. Omdat Chinezen nog steeds karakters gebruiken, verbaast het je misschien niet dat ook het moderne Chinese schrift al behoorlijk oud is. Hier werd rond het begin van de jaartelling namelijk al gebruik van gemaakt. Door de jaren heen zijn er uiteraard wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Toch is de basis veelal hetzelfde gebleven.

Doordat de basis van Chinese karakters niet veel is veranderd, denk je misschien dat Chinees leren niet bijzonder lastig is. Toch is dit één van de moeilijkste talen om te leren. Dit komt vooral doordat er meer dan honderdduizend karakters zijn. Gelukkig hoef je deze lang niet allemaal uit je hoofd te leren. Om je dagelijks te redden in het Chinees is het doorgaans voldoende om 500 tot 750 Chinese karakters te kennen. Wil je bijvoorbeeld ook een Chinese krant lezen? Dan dien je minimaal 2000 Chinese karakters te kennen.

De oorsprong van het Chinese schrift

Wie met een Chinees communiceert, moet rekening houden met de Chinese etiquette. Daarom doe jij misschien je uiterste best om het Chinese schrift te begrijpen. Wanneer je enkel en alleen naar de karakters kijkt, word je waarschijnlijk niet veel wijzer. Als je niet weet wat de karakters betekenen, zijn ze voor jou abracadabra. Je kunt ze leren, maar dit is niet het enige wat wij je aanraden. het is namelijk ook verstandig om je te verdiepen in de oorsprong van het Chinese schrift als je wat meer over deze taal te weten wilt komen.

De basis voor het Chinese schrift zoals we dat vandaag de dag kennen, werd gelegd door de eerste keizers van China. Wanneer een Chinese keizer met een vraag zat, ging hij langs bij een waarzegger. Zo’n iemand kon de hemel interpreteren en de keizer op basis daarvan helpen een keuze te maken. Dit deden zij door de punt van hun pen te verhitten en deze op het bot van een os of het schild van een schildpad te drukken. In de barsten die als gevolg hiervan in het bot of schild kwamen, zag de waarzegger een boodschap van de hemel.

In het begin lieten waarzeggers zich nog leiden door de barsten die in het bot van de os of het schild van de schildpad kwamen, maar dit veranderde na verloop van tijd. Zij gingen er namelijk zelf tekens in krassen, waardoor ze zich niet meer lieten leiden door de boodschap die zij vanuit de hemel kregen. De symbolen die de waarzeggers in het bot of schild krasten, vormen de basis van het Chinese schrift zoals we dat vandaag de dag kennen.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.