Het Frans heeft een lange en interessante historie binnen Nederland.

Dit valt bijvoorbeeld terug te zien in het Nederlandse wapen, waar Je maintiendrai (“ik zal handhaven”) in staat. Het Frans wordt hedendaags niet tot nauwelijks meer gesproken in Nederland. Het Frans was vooral in de 17e, 18e en 19e eeuw de taal van de Europese elite en fungeerde als lingua franca. Dit kwam onder meer doordat Frankrijk een belangrijke rol speelde in de politiek (denk aan Lodewijk XIV en Napoleon). Van 1810 tot 1813 was Nederland onderdeel van het Franse rijk, in die periode was het Frans, naast het Nederlands, de officiële voertaal. De Mijnwet van 1810 (Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières) was de laatste Franstalige wet binnen het Nederlandse recht en verdween in 2003. In het onderwijs werd het Frans als tweede taal tot ver in de 20e eeuw belangrijker beschouwd dan het Engels.

Woorden uit het Frans

Naarmate de tijd verstreek en Frankrijk een steeds minder machtige positie innam, nam de invloed van de Franse taal ook af. Toch oefenen het land en de taal nog steeds een grote aantrekkingskracht op Nederlanders. Elke zomer vertrekken er weer seen groot aantal Nederlandse toeristen met de welbekende sleephutten richting de zuiderzon van de Franse kusten. Ook zijn er heel veel Franse woorden in het Nederlands te vinden (garage, bureau, portemonnee, lingerie). Andersom heeft ook het Nederlands sporen in het Frans achtergelaten, en niet alleen op terreinen als de scheepvaart (matelot: matroos) en de waterwerken: polders en digues (dijken). Ook woorden als bière (bier), drôle (drol: grappig) en boulevard (bolwerk) komen uit het Nederlands.

Franse les

In het voortgezet onderwijs blijft Frans één der verplichte vreemde talen, al voelt de hedendaagse scholier meer voor het Spaans. Dit vertaalt zich door naar het beroepsonderwijs; steeds meer studenten verkiezen Engels, Duits en Spaans boven ‘de taal van de liefde’.

Een gemiste kans! Door de toenemende globalisering en internationalisering wordt het namelijk steeds interessanter voor bedrijven om hun producten buiten de grenzen van Nederland te verhandelen en zal er meer vraag zijn naar professionals die het product op de juiste toon kunnen vertalen. Daarnaast is het bij vertalen ook van groot belang dat er onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende type teksten.

Bij ons ISO-gecertificeerde vertaalbureau ben je verzekerd van een professionele vertaling door een native speaker. Daarnaast zijn onze vertalers gespecialiseerd in een groot aantal vakgebieden gespecialiseerd.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.