Gecertificeerd Japans vertaalbureau

Wij, als Japans vertaalbureau, vertalen regelmatig teksten vanuit de gangbare talen zoals het Nederlands en het Engels naar het Japans. Naast het Japans vertalen wij ook dagelijks naar het Chinees. Bijzondere talencombinaties zoals van het Deens naar het Japans voeren we minder vaak uit, maar toch enkele malen per maand. Om de communicatie met leveranciers en klanten goed te laten verlopen is een juiste vertaling door een Japanse native speaker van groot belang. Onze projectmanagers helpen je graag verder met een gedegen advies.

Japanse vertalingen door native speakers

Het Japans verschilt natuurlijk van de Germaanse talen zoals het Engels en het Nederlands. Het verschil is vooral terug te zien in het Japanse schrift, dat kan worden geschreven met ideogrammen, ofwel karakters. Bij het vertalen van Japanse teksten is het belangrijk dat de vertaling wordt gedaan door een native speaker. Een native speaker is een vertaler die de doeltaal als moedertaal heeft. Japanse native speakers kunnen de vertaalslag maken van bijvoorbeeld de Germaanse talen naar de Japanse taal zonder de inhoud en leesbaarheid van de brontekst tekort te doen. Hierdoor kan de juiste boodschap worden overgebracht en ontstaat er geen miscommunicatie.

japanse vertalingen vertaalbureau perfect
"Door middel van onze deskundigheid, snelheid en eerlijkheid zijn wij voor veel bedrijven de betrouwbare partner."
Ellen Oude Griep – Projectmanager

Gecertificeerd Japans vertaalbureau

Wij als Japans vertaalbureau bieden je de zekerheid van een kwalitatieve Japanse vertaling. Vertaalbureau Perfect is namelijk ISO-9001 en ISO-17100 gecertificeerd. Deze kwaliteitsnormen stellen strenge eisen aan de kwaliteit van de vertaling, maar ook aan ons als vertaalbureau. Hiernaast heb je bij ons de keuze tussen een volledige of steekproefsgewijze revisie van de vertaling door een ervaren revisor. Wij adviseren altijd een volledige revisie. Echter, als een scherper tarief zwaarder weegt dan de hoogste kwaliteit, dan kan je kiezen voor een steekproefsgewijze controle.

Naast een Japans vertaalbureau zijn wij ook gespecialiseerd in de overige Aziatische talen. Daarnaast zijn wij ook een Russisch vertaalbureau met ervaren Russische vertalers.

Een vertaalgeheugen voor Japanse vertalingen

Japanse vertalingen zijn onze dagelijkse gang van zaken. Om hiervoor efficiënt te werk te gaan, maken we graag gebruik van een vertaalgeheugen. Voor elke klant wordt een eigen vertaalgeheugen opgebouwd, zodat de juiste tone of voice gewaarborgd blijft. Maar wat is nou eigenlijk een vertaalgeheugen? Wij leggen het uit.

Je kunt het jezelf voorstellen als een soort database waar eerder vertaalde woorden en zinsdelen opgeslagen worden. Tijdens het vertalen worden deze vertaalsuggesties aan de vertaler voorgesteld. Vervolgens kiest de vertaler of de vertaling binnen de context van de Japanse tekst past. Een vertaalgeheugen stelt ons dus in staat om sneller te werken en daardoor kosten te besparen. Dit biedt niet alleen voordelen voor ons, maar ook voor jou.

Japans vertalen

Natuurlijk mag de Japanse taal niet ontbreken binnen ons vakgebied. Wij kunnen elk gewenst document van en naar het Japans vertalen. Dit doen wij jaarlijks met meer dan 400 bestanden. Door de jarenlange ervaring van ons Japans vertaalbureau ben je altijd verzekerd van een uitstekende kwaliteit. Onze professionele vertalers zijn zowel gespecialiseerd in de door jouw gewenste branche als ook in de Japanse taal en cultuur, wat vele voordelen biedt. Kies bij een volgende vertaling voor het Japanse Vertaalbureau Perfect.

Veelvoorkomende talencombinaties

Een kleine samenvatting van de talencombinaties die onze Japanse vertalers het meeste tegenkomen:

  • Japans – Nederlands
  • Nederlands – Japans
  • Engels – Japans
  • Japans – Engels
  • Duits – Japans

Wil je bijvoorbeeld een Nederlands contract vertalen naar het Japans? Bij ons ben je aan het juiste adres!

Onze werkwijze bij Japanse vertalingen

Iedere Japanse vertaalopdracht doorloopt de volgende stappen:
japans vertaalbureau vertaalbureau perfect stap 1
Stap 1

We ontvangen je teksten en vertaalwensen voor jouw Japanse vertaling

Dit kan eenvoudig via ons online offerteformulier, per e-mail of per Wetransfer. Laat ons weten welke specifieke wensen je hebt zodat we goed starten.

japans vertaalbureau vertaalbureau perfect stap 2
Stap 2

Wij nemen je aanvraag voor de Japanse vertaling aandachtig door

Hierdoor ontdekken wij het verhaal achter de woorden en weten we waar de vertaling aan moet voldoen om dat verhaal over te brengen. Tevens zullen we aan de tekst(en) zien of we gebruik kunnen maken van een vertaalgeheugen.

japans vertaalbureau vertaalbureau perfect stap 3
Stap 3

We selecteren de best passende native vertaler Japans

Een goede match kunnen we vinden in ons ruime netwerk aan vertalers. We kijken naar ervaring binnen jouw sector of de gewenste doelgroep. Al onze vertalers voldoen aan de ISO 17100-norm.

japans vertaalbureau vertaalbureau perfect stap 4
Stap 4

Je ontvangt een scherpe offerte voor jouw Japanse vertaling

Wij sturen op basis van de bovengenoemde gegevens een passende offerte met daarin alle doorgegeven wensen!

japans vertaalbureau vertaalbureau perfect stap 5
Stap 5

Na je akkoord starten we direct met vertalen van jouw Japanse of anderstalige teksten

Indien deze offerte akkoord wordt gegeven zullen wij direct de vertaling voor je starten en zorgen wij dat alle afspraken worden nageleefd. Voor jou een hele zorg minder!

japans vertaalbureau vertaalbureau perfect stap 6
Stap 6

De revisor reviseert de Japanse vertaling en wij leveren jou de vertaling

De geselecteerde revisor reviseert jouw vertaling grondig en wij leveren vervolgens de vertaling per e-mail aan.

japans vertaalbureau vertaalbureau perfect stap 7
Stap 7

Ook na de levering blijf je verzekerd van onze kwaliteitsgarantie voor jouw Japanse vertaling

Wij hanteren een kwaliteitsgarantie. Indien er naar aanleiding van de geleverde vertaling (binnen 30 dagen) nog vragen zijn, zullen wij deze uiteraard graag met je bespreken en eventuele aanpassingen doorvoeren.

Meer weten over de Japanse taal?

Oorsprong van de Japanse taal

Tot 400 na Chr. bestonden er nog geen schrifttekens in de Japanse taal. Men noemde het Japans destijds daarom een ‘orale cultuur’. Mede door de Chinese cultuur, kwamen de Japanners voor het eerst in aanraking met geschreven schrift: de zogenaamde Chinese Hanzi. Doordat deze tekens de enige waren die de Japanners ontdekten, leek het logisch om de Chinese karaktertekens over te nemen en noemden ze Kanji.

Kanji betekent ‘schrifttekens van Han’. Dit zou samenhang kunnen hebben met de Chinese Han-Dynastie van 206 v.C. tot 220 n.C. Vermoedelijk werd het schrift in die periode voor het eerst gezien of overgenomen. Na verloop van tijd ontdekte men, dat niet alle Japanse woorden met Kanji konden worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld de verschillende uitgangen van werkwoorden. Daarom werden eigen klanken-alfabetten gemaakt - de zogenaamde Hiragana en Katakana karakters. Daarnaast worden op Japanse scholen ook de Romeinse letters (Romaji) vanuit onze Westerse cultuur onderwezen. Japanse schoolkinderen leren in totaal dus vier verschillende schriftsoorten: Kanji, Hiragana, Katakana en Romaji.

Japanse schriftkarakters

Hiragana en Katakana zijn beide syllabisch. Maar, wat houdt dat precies in? Stel je voor dat je een schrift hebt dat niet alleen letters weergeeft, maar ook de lettergrepen of mora's waaruit woorden zijn opgebouwd. Dat is wat een syllabisch schrift doet. In plaats van afzonderlijke letters te gebruiken om geluiden te representeren, worden complete lettergrepen of mora's als een enkel symbool geschreven. Dit type schrift komt vaak voor in talen waar woorden bestaan uit herhaalde syllaben of mora's.

Hiragana

Hiragana bestaat uit 46 basisletters die elk een klinker of een medeklinker met een korte klinker weergeven. Het wordt voornamelijk gebruikt om Japanse woorden te schrijven en om de grammaticale structuur van de taal uit te drukken. Ook kan Hiragana worden gebruikt om de uitspraak van Kanji-karakters aan te geven en om woorden te schrijven die niet in Kanji bestaan. Hiragana werd oorspronkelijk ontwikkeld uit gestileerde Chinese karakters en is nu een essentieel onderdeel van het Japanse schrijfsysteem.

Katakana

Katakana wordt voornamelijk gebruikt voor leenwoorden en woorden van buitenlandse oorsprong, zoals namen van landen, steden, voedsel en technologie. Het kan ook worden gebruikt om woorden te schrijven die in de Japanse taal zijn afgeleid van buitenlandse talen. In tegenstelling tot Hiragana, dat is ontwikkeld uit Chinese karakters, is Katakana afgeleid van bepaalde delen van Kanji. De tekens in Katakana bestaan voornamelijk uit rechte lijnen en hoeken, waardoor het schrift er strak en modern uitziet.

Kanji

Het Kanji-schriftsysteem is afkomstig uit China en is in de loop der tijd aangepast aan de Japanse taal en cultuur. Kanji, zijn logografische tekens en hebben elk een eigen betekenis. Er zijn meer dan 50.000 Kanji-tekens, maar ongeveer 2.000 worden regelmatig gebruikt in het dagelijks leven. Kanji worden gebruikt om de betekenis van woorden uit te drukken, maar ook om grammaticale functies uit te drukken.

De Japanse taal kent maar liefst 6000 Kanji. Daarvan worden 2000 tekens op school aangeleerd die in feite genoeg zijn om Japans te kunnen lezen. Het leren van de Japanse schrifttekens kan een uitdaging zijn voor niet-native speakers, omdat elk schriftsysteem zijn eigen regels en uitspraak heeft. Het vergt veel oefening en studie om de schrifttekens onder de knie te krijgen. Veel Japanse taalcursussen beginnen met het leren van Hiragana en Katakana voordat ze overgaan op Kanji.

Beleefdheidsvormen in Japan

Beleefdheid is erg belangrijk in de Japanse cultuur. Afhankelijk van de sociale positie en de leeftijd van een persoon zijn er verschillende achtervoegsels die gebruikt kunnen worden. Hier is een handig overzicht:

San

In het Japans wordt de beleefdheidsvorm "san" (さん) vaak gebruikt als een suffix bij de naam van iemand om respect en beleefdheid uit te drukken. "San" kan worden gebruikt voor zowel mannen als vrouwen en wordt vaak gebruikt in professionele en zakelijke contexten, maar ook in informele situaties. Een voorbeeld van het gebruik van "san" zou zijn wanneer je praat met een Japanse zakenpartner en je beleefd wilt zijn. Als je zakenpartner bijvoorbeeld "Suzuki" heet, kun je hem of haar aanspreken als "Suzuki-san" in plaats van alleen "Suzuki". Dit geeft aan dat je respect en beleefdheid toont en helpt bij het opbouwen van een professionele relatie.

Deze beleefdheidsvorm is ook geschikt wanneer je met een vriend of een familielid van iemand praat. Als je bijvoorbeeld met de zus van je Japanse vriend praat, kun je haar aanspreken als "Suzuki-san" in plaats van alleen "Suzuki". Dit toont ook respect en beleefdheid, zelfs in een informele setting.

Chan

In het Japans wordt de beleefdheidsvorm "chan" (ちゃん) vaak gebruikt als een informele en liefkozende manier om iemand aan te spreken, meestal jonge kinderen, meisjes, vrienden of familieleden. Het gebruik van "chan" impliceert een zekere mate van intimiteit en vertrouwdheid tussen de spreker en de persoon die wordt aangesproken. De beleefdheidsvorm "chan" zou geschikt zijn als je met een jong meisje genaamd "Yuki" praat. In plaats van "Yuki" te zeggen, zou je haar kunnen aanspreken als "Yuki-chan" als teken van genegenheid en informele beleefdheid.

In de tweede situatie zou je een goede vriend met de naam "Taro" beleefd aan kunnen spreken. Hoe? In plaats van alleen "Taro" te zeggen, zou je hem kunnen aanspreken als "Taro-chan". Dit zeg je bijvoorbeeld als je een vriendelijke en informele relatie hebt.

Kun

In het Japans wordt de beleefdheidsvorm "kun" (くん) vaak gebruikt om mannen aan te spreken die jonger of op gelijke leeftijd zijn als de spreker. Het kan ook worden gebruikt om jongens aan te spreken. Een situatie waar je gebruik maakt van "kun" is wanneer je met een jongere mannelijke collega met de naam "Takumi" praat. In plaats van alleen "Takumi" te zeggen, zou je hem kunnen aanspreken als "Takumi-kun". Dit is een teken van respect en beleefdheid, maar ook geschikt voor een informele en vriendelijke relatie. Als je met een jongen met de naam "Hiro" praat zou je in dat geval evengoed "Hiro-kun" kunnen gebruiken. Daarmee zeg je dat je hem respecteert als een jonge man.

Het gebruik van "kun" is vooral populair onder jongere mensen en kan soms informeler aanvoelen dan andere beleefdheidsvormen zoals "san". Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van "kun" afhankelijk is van de situatie en de relatie tussen de spreker en de persoon die wordt aangesproken.

Sama

In het Japans wordt de beleefdheidsvorm "sama" (様) vaak gebruikt om respect en beleefdheid uit te drukken tegenover mensen van hogere status, zoals klanten, gasten of personen met een hoge functie. De beleefdheidsvorm "sama" zou gebruikt kunnen worden wanneer je praat met een klant genaamd "Tanaka". In deze situatie zou je hem of haar kunnen aanspreken als "Tanaka-sama". Hiermee laat je zien dat je respect en beleefdheid toont, en dat je de klant waardeert.

Een ander voorbeeld zou kunnen zijn wanneer je praat met een hoge functionaris, zoals een president of een hooggeplaatste ambtenaar. In plaats van simpelweg hun naam te gebruiken, zou je ze kunnen aanspreken als "X-sama". Een goede manier om de positie en autoriteit van je tegenover te erkennen en om te laten zien dat je hen respecteert.

Sensei

In het Japans wordt de beleefdheidsvorm "sensei" (先生) vaak gebruikt om leraren, professoren of personen met expertise en autoriteit aan te spreken. In de Netflix serie Cobra Kai wordt veelvuldig van deze aanspreekvorm gebruik van gemaakt. Net als in de serie kan "sensei" ook toegepast worden wanneer je praat met je leraar op school. In plaats van simpelweg hun naam te gebruiken, zou je hen kunnen aanspreken als "sensei". Daarmee toon je respect en beleefdheid, en je erkent hun autoriteit en expertise in het lesgeven.

Praat je met een martial arts instructeur (vechtkunst) of een sensei in Japanse kunsten zoals ikebana (bloemschikken) of kendo (zwaardvechten)? Gebruik in plaats van alleen de naam het woord "sensei". Ook hiermee toon je dat je de expertise en autoriteit in hun vakgebied erkent en respecteert. Het gebruik van "sensei" wordt ook gebruikt in professionele omgevingen om personen aan te spreken met expertise in hun vakgebied, zoals dokters, advocaten of andere professionals.

Senpai

In het Japans wordt de beleefdheidsvorm "senpai" (先輩) vaak gebruikt om respect en beleefdheid te tonen aan personen die meer ervaren zijn en langer in een bepaalde activiteit of organisatie actief zijn dan de spreker zelf. Een voorbeeld van het gebruik van "senpai" zou kunnen zijn wanneer je praat met een oudere collega die al langer in het bedrijf werkt dan jij. In plaats van simpelweg hun naam te gebruiken, zou je hen kunnen aanspreken als "senpai". Je creëert een gevoel van respect en beleefdheid.

Een ander voorbeeld zou kunnen zijn wanneer je deel uitmaakt van een sportteam en praat met een teamlid dat al langer in het team zit dan jij. In plaats van hun naam te gebruiken, zou je hen kunnen aanspreken als "senpai". Deze aanspreekvorm is goed om de ervaring en leiderschap te erkennen en respecteren. Het gebruik van "senpai" is vaak te vinden in traditionele Japanse organisaties, zoals scholen, bedrijven en sportteams. Het kan ook worden gebruikt in meer informele situaties om respect te tonen aan iemand die langer in een bepaalde activiteit of groep actief is dan de spreker zelf.

Shi

In het Japans wordt de beleefdheidsvorm "shi" (氏) vaak gebruikt als een formele manier om naar iemand te verwijzen zonder hun naam te gebruiken. Een situatie van het gebruik van "shi" zou kunnen zijn wanneer je een officiële brief schrijft aan een belangrijke persoon, zoals een overheidsfunctionaris of een directeur van een bedrijf. In plaats van hun naam te gebruiken, zou je kunnen schrijven: "Geachte heer Shi", waarbij "Shi" de beleefde manier is om naar de persoon te verwijzen.

Een ander voorbeeld zou kunnen zijn wanneer je naar een onbekende persoon verwijst, zoals in een formele presentatie of toespraak. In plaats van te zeggen "deze persoon" of "die persoon", zou je kunnen verwijzen naar hen als "Shi". Dit toont respect en beleefdheid. Het gebruik van "shi" is minder gebruikelijk in alledaagse gesprekken en informele situaties, waarbij het gebruikelijker is om iemands naam te gebruiken of een specifieke beleefdheidsvorm te gebruiken, afhankelijk van de relatie tussen de spreker en de persoon die wordt aangesproken.

De zinsbouw en woordvolgorde in het Japans

De zinsbouw en woordvolgorde van de Japanse taal verschillen enigszins van die van talen die gebaseerd zijn op het Latijnse alfabet, zoals het Engels. In het Japans wordt de zin namelijk opgebouwd vanuit het onderwerp, gevolgd door het object en dan het werkwoord. Dit wordt ook wel de SOV (Subject-Object-Verb) volgorde genoemd.

Een voorbeeld van een zin in deze volgorde zou zijn:

私は日本語を勉強します (wat betekent: "Ik studeer Japans"). Hier is "watashi" (ik) het onderwerp, "nihongo" (Japans) het object en "benkyō shimasu" (studeer) het werkwoord.

Het is belangrijk op te merken dat in het Japans het onderwerp vaak wordt weggelaten als het duidelijk is uit de context wie of wat het onderwerp is. Dit gebeurt vooral in informele gesprekken. Een ander kenmerk van de Japanse zinsbouw is dat bijvoeglijke naamwoorden vóór het zelfstandig naamwoord worden geplaatst, in tegenstelling tot talen zoals het Engels waar bijvoeglijke naamwoorden na het zelfstandig naamwoord worden geplaatst. Bijvoorbeeld: "青い空" (aoi sora) betekent "blauwe lucht".

Bovendien worden werkwoorden in het Japans vervoegd afhankelijk van de tijd en de beleefdheidsvorm. Er zijn twee soorten werkwoorden in het Japans: ichidan-doshi (woordgroepen) en godan-doshi (vijf-groepen). Elke groep heeft zijn eigen vervoegingsregels en uitzonderingen, wat het leren van de taal uitdagend kan maken.

NederlandsJapansJapanse tekens
HalloKonnichiwaこんにちは。
GoedemorgenOhayo Gozaimasおはようございます。
GoedenavondKonbawoこんばんは。
Tot ziensSayonaraさようなら。
Dank uArigatoありがとう
Dank u zeer!Arigato gozaimasありがとうございます
Hoe gaat het met u?Ogenki desu ka?元気ですか。
Pardon?Sumimasen?すみません
Ik begrijp het nietWakarimasenわかりません
JaHaiはい
NeeIeいいえ
NederlandsJapansJapanse tekens
1Ichi
2Ni
3San
4Yon
5Go
6Ryoku
7Nana
8Hachi
9Kyuu
10Jyuu

Tarieven Japans vertalen

Wij kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent wat je betaalt voor een Japanse vertaling. Omdat Vertaalbureau Perfect graag zo transparant mogelijk is, zie je in de onderstaande tabel welke kosten (per woord) wij hanteren voor een Japanse vertaling.

Veelgestelde vragen bij Japanse vertalingen

Een gecertificeerde of beëdigde Japanse vertaling is een vertaling die is gemaakt door een beëdigd vertaler. Deze persoon staat ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers en is beëdigd door de rechtbank, waardoor een vertaling altijd rechtsgeldig is.

Meer over beëdigde vertalingen →

De ISO-9001 norm heeft als doel om de klanttevredenheid continu te verhogen, terwijl het doel van de ISO-17100 norm is is om de kwaliteit van de Japanse vertalingen te waarborgen. Door de laatstgenoemde norm ben je bovendien verzekerd van een revisie van de vertaalde tekst.

Meer over onze certificeringen →

Je stuurt jouw teksten in naar Vertaalbureau Perfect en geeft vertaalwensen door, waarna wij jouw aanvraag bestuderen en de beste native vertaler zoeken. Vervolgens ontvang je een offerte. Na akkoord starten wij direct met vertalen. Voordat wij de vertaling naar jou mailen, wordt hij eerst gereviseerd.

Meer over onze werkwijze →

Vertaalbureau Perfect kan verschillende soorten teksten voor je vertalen. Je kunt bij ons onder meer terecht voor het vertalen van handleidingen, algemene voorwaarden en brochures. Daarnaast vertalen wij ook blogs, webshops en websites.

Meer over onze diensten →

De basisprijs is het aantal woorden te vermenigvuldigen met het tarief per woord. Daarnaast hangen de prijzen van een Japanse vertaling af van een aantal factoren. Vertaalbureau Perfect heeft drie vertaaloplossingen met verschillende prijsstellingen waaruit gekozen kan worden; Economy, Excellent en Express. Deze hebben elk verschillende prijzen per woord en verschillende voordelen, waaronder levertijd en soort revisie. Vandaar dat de prijzen van een Japanse vertaling per situatie verschillen.

Meer over onze prijzen →

Er wordt een vertaalgeheugen opgebouwd. Dit betekent dat er bij vergelijkbare vervolgopdrachten de eerder vertaalde woorden in mindering gebracht worden. Ook wordt er gekeken naar eventuele herhaaldelijke segmenten in de brontekst zelf. Dit is kostentechnisch natuurlijk aantrekkelijk maar ook komt dit de kwaliteit ten goede. Door het opnieuw overnemen van al vertaalde woorden en zinnen worden vertalingen consistent vertaald.

Vertaalgeheugen bij Japanse vertalingen

VBP 009 Illustratie vertaalgeheugen V2

Vertaalgeheugen

We herkennen eerder vertaalde en dubbele teksten. Dit verhoogt de consistentie van de Japanse vertaling en voorkomt dubbele kosten. Eerder vertaalde tekst wordt opgeslagen in het vertaalgeheugen. Per klant wordt een vertaalgeheugen opgebouwd.

VBP 009 Illustratie terminologielijst V2

Terminologielijst

Wanneer er specifieke vertalingen of een tone of voice gewenst is kan dit vastgelegd worden in de terminologielijst. Deze vertalingen worden gesuggereerd aan de vertaler. Dit verbetert de consistentie van de Japanse vertalingen en zo kunnen speciale wensen beter toegepast worden.

VBP 009 Illustratie automatische kwaliteitscontrole V2

Kwaliteitscontrole

Naast de 2e controle door een menselijke vertaler, passen wij ook een automatische kwaliteitscheck toe. Deze omvat stilistische verbeteringen, spelling en het controleren van de Japanse vertalingen. Dit helpt de vertaler en de revisor met het vinden van vergissingen en verbetert de vertaling en consistentie.

Wij leveren topkwaliteit Japanse vertalingen voor o.a.

Wij helpen je graag met jouw Japanse vertalingen Vertaalbureau Perfect
Kom vrijblijvend in contact met ons

Wij helpen je graag met jouw Japanse vertalingen

Wij helpen dagelijks zowel kleine als grote bedrijven en organisaties hun internationale potentie te benutten. Wij denken met je mee en geven graag advies over de mogelijkheden. Interesse? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan!

Vrijblijvende offerte aanvragen
© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.