Helaas zien we steeds vaker dat teksten verwarrend zijn geschreven. Van vakjargon met ingewikkelde woorden tot complex samengestelde zinnen. Vooral bij onderwerpen en vakgebieden waar de lezer geen voorkennis heeft, is het lastig om een informatieve tekst te lezen en te begrijpen.

Elk mens dat niet kan lezen en schrijven is er één te veel

Wist je dat ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen? Deze groep wordt aangeduid als laaggeletterden. Zij ervaren vaak ook moeilijkheden bij het gebruik van een computer of smartphone. Zou het niet geweldig zijn om deze mensen tegemoet te komen en onze boodschap in begrijpelijke taal te formuleren?

Het grootste deel van de teksten op internet, in kranten, bij medische professionals en overheidsinstanties is niet toegankelijk voor laaggeletterden. Hierdoor zijn deze mensen afhankelijk van hulp van anderen om de informatie te begrijpen. De oplossing hiervoor is het creëren van informatiebronnen die laaggeletterden gemakkelijk kunnen lezen en begrijpen. Zo kunnen ook zij zelfstandig deelnemen aan culturele en algemene onderwerpen in onze samenleving.

Begrijpelijke taal in het dagelijks leven

Dagelijks werken diverse verenigingen en organisaties eraan om begrijpelijke taal te gebruiken in Nederlandse teksten. Dit betekent dat de informatie voor iedereen te begrijpen is en in duidelijk Nederlands is geschreven. Hierdoor kunnen taalbarrières worden weggenomen.

Er zijn verschillende manieren om teksten begrijpelijker te maken voor laaggeletterden. Hierbij letten we op de woordkeuze, een logische zinsopbouw en een overzichtelijke structuur van de tekst.

Om dit concreet te maken:

  • Gebruik van eenvoudige, korte woorden
  • Uitleggen of vermijden van buitenlandse leenwoorden en vaktermen
  • Consistent gebruik van bepaalde woorden in plaats van synoniemen
  • Veel gebruik van afbeeldingen
  • Een overzichtelijke lay-out

Tips en tricks

Je zou kunnen denken dat het gebruik van "begrijpelijke taal" eenvoudig is en dat de genoemde punten gemakkelijk te realiseren zijn. Maar in werkelijkheid is het moeilijker dan het lijkt. Bij het schrijven van teksten in begrijpelijk Nederlands moet je rekening houden met taalniveau A2/1F. Ook het juiste lettertype, lettergrootte en de opmaak van de tekst zijn belangrijk. Om er zeker van te zijn dat jouw informatie geschikt is voor de doelgroep, is het verstandig om het door iemand anders te laten lezen en om feedback te vragen.

Bekijk hier de afbeelding als PDF

Waarom zou jouw organisatie begrijpelijke taal moeten gebruiken?

Gelukkig zijn overheden nu verplicht om informatie op taalniveau A2/1F beschikbaar te stellen. Voor bedrijven kan het ook lonend zijn om hun boodschap eenvoudig te formuleren, omdat ze daarmee een breder publiek kunnen bereiken.

Voor wie zijn teksten in begrijpelijke taal bedoeld?

In Nederland zijn er diverse groepen mensen die behoefte hebben aan begrijpelijke taal om informatie te kunnen begrijpen. Denk aan mensen met verschillende handicaps, gehoor- en/of visuele beperkingen, migrantenachtergronden, leermoeilijkheden, dementie, afasie, functioneel analfabetisme, en nog veel meer.

Maar zelfs mensen zonder deze beperkingen geven de voorkeur aan begrijpelijk Nederlands. Net zoals mensen zonder mobiliteitsproblemen gebruik maken van automatische deuropeners en rolstoelhellingen om tijd te besparen en het gemakkelijker te maken, is begrijpelijke informatie voor iedereen handig. Waarom zou dit anders zijn bij het vergaren van informatie?

Vertaalbureau Perfect staat voor je klaar

Het is duidelijk dat toegankelijke teksten van groot belang zijn. In sommige gevallen is het zelfs nuttig om een boodschap in meerdere talen aan te bieden. Ook dan blijft begrijpelijke taal cruciaal. Onze native vertalers hebben hier uiteraard ervaring mee. We houden altijd rekening met de doelgroep en zorgen ervoor dat jouw informatie voor iedereen begrijpelijk is. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.